SVATOŇOVÁ, Hana. Vojenské mapy a letecké snímky – doklady existence vězeňských táborů v krajině Jáchymovska. In Hana Svobodová. Nové výzvy pro geografii. 1. vyd. Brno: MUNIPRESS, 2013. s. 329-341, 13 s. ISBN 978-80-210-6110-1.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Vojenské mapy a letecké snímky – doklady existence vězeňských táborů v krajině Jáchymovska
Název česky Vojenské mapy a letecké snímky – doklady existence vězeňských táborů v krajině Jáchymovska
Název anglicky MILITARY MAPS AND AERIAL PHOTOGRAPHS – DOCUMENTS OF THE EXISTENCE OF PRISON CAMPS IN THE COUNTRYSIDE JÁCHYMOV
Autoři SVATOŇOVÁ, Hana (203 Česko, garant, domácí).
Vydání 1. vyd. Brno, Nové výzvy pro geografii, od s. 329-341, 13 s. 2013.
Nakladatel MUNIPRESS
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Stať ve sborníku
Obor Zemský magnetismus, geodesie, geografie
Stát vydavatele Česko
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Forma vydání elektronická verze "online"
WWW URL
Kód RIV RIV/00216224:14410/13:00065790
Organizační jednotka Pedagogická fakulta
ISBN 978-80-210-6110-1
Klíčová slova česky Vojenské mapy; letecké snímky; postindustriální krajina; Jáchymov; vězeňské tábory; koncentrační tábory
Klíčová slova anglicky Military maps; aerial photographs; post-industrial landscape; Jáchymov; prison camps; concentration camps
Příznaky Recenzováno
Změnil Změnila: Dana Nesnídalová, učo 831. Změněno: 3. 4. 2014 09:18.
Anotace
Krajina Jáchymova a jeho okolí je známá především těžbou uranu ve 20. století a smutnou skutečností existence pracovních táborů pro vězně a zajatce. Pro geografy je tato krajina dokladem rychle mizejících stop po některých lidských aktivitách i celkové proměny krajiny hornického města a jeho okolí. Článek představuje ukázku výzkumu využití vojenských map a ortofotosnímků z 50. let 20. století pro účely dokumentace rozmístění zaniklých vězeňských táborů k okolí Jáchymova. Ve většině případů jsou stopy po existenci táborů v okolí Jáchymova jen málo znatelné či zcela neznatelné. Na současných mapách zobrazující aktuální stav krajiny vyznačeny většinou nejsou. Pro rekonstrukci krajiny Jáchymovska 50. let je proto nutné vyhledat dobové dokumenty – vojenské mapy a letecké snímky. Výzkum zjišťoval, zda - vzhledem k utajování existence vězeňských táborů - byly na dobových mapách vůbec zakresleny či bylo provedeno retušování (jako v případě řady jiných citlivých objektů na vojenských a civilních mapách). Bylo zjištěno, že výsledné zpracování mapového listu Jáchymov obsahuje i tyto „citlivé objekty“, ovšem mapa nebyla ani pro vojenské potřeby řadu let vytištěna.
Anotace anglicky
Landscape of Jáchymov is known for uranium mining in the 20th century and for the sad fact of existence of prison camps. It represents the example of disappearing traces of some human activities as well as the exampe of transformation of the mining area. In the most cases, the traces of the existence of camps near Jáchymov are little noticeable or completely unnoticeable.This article presents the sample of research of using of military maps and orthophotos of 50s of the 20th century for documentation of existence and placement of camps on Jáchymov area and using maps on map server for documentation the rest of camps in landscape.
Návaznosti
IAA300860903, projekt VaVNázev: Osud české postindustriální krajiny
Investor: Akademie věd ČR, Granty výrazně badatelského charakteru zaměřené na oblast výzkumu rozvíjeného v současné době zejména AV ČR
VytisknoutZobrazeno: 12. 7. 2020 13:44