WAGNER, Roland Anton. Zur Nützlichkeit des Morphem-Begriffes in der Deutschlehrerausbildung (DaF). Bruenner Hefte zu Deutsch als Fremdsprache. Brno: Masarykova univerzita, 2012, roč. 5/2012, č. 2, s. 135-160. ISSN 1803-4411.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Zur Nützlichkeit des Morphem-Begriffes in der Deutschlehrerausbildung (DaF)
Název česky K užitečnosti pojmu "morfém" při přípravě učitelů německého jazyka
Název anglicky On the usefullness of the concept "morpheme" in the education of German teachers
Autoři WAGNER, Roland Anton (276 Německo, garant, domácí).
Vydání Bruenner Hefte zu Deutsch als Fremdsprache, Brno, Masarykova univerzita, 2012, 1803-4411.
Další údaje
Originální jazyk němčina
Typ výsledku Článek v odborném periodiku
Obor 60200 6.2 Languages and Literature
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Kód RIV RIV/00216224:14410/12:00064184
Organizační jednotka Pedagogická fakulta
Klíčová slova česky úvod do lingvistiky; lingvistická terminologie; morfém; morf; němčina jako cizí jazyk; morfologie němčiny
Klíčová slova anglicky introduction to linguistics; linguistic terminology; morpheme; morph; German as a foreign language; German morphology;
Příznaky Recenzováno
Změnil Změnila: Dana Nesnídalová, učo 831. Změněno: 16. 4. 2013 12:48.
Anotace
Im vorliegenden Artikel werden Gründe gegen die Verwendung des Begriffs „Morphem“ in Einführungskursen in die Linguistik angeführt, die im Rahmen von Lehramtsstudiengängen im Fach „Deutsch“ im nichtdeutschsprachigen Ausland durchgeführt werden. Die hauptsächlichen Gründe sind: (a) notorische Schwierigkeiten bei der Anwendung von morphembasierten Analysen auf deutsches Sprachmaterial (z. B. beim „Ablaut“), (b) Entwicklungen innerhalb der Linguistik der letzten 40 Jahre, die die strukturalistischen, morphembasierten Ansätze aus ihrer früheren Führungsposition verdrängt haben, (c) fehlende Relevanz des Begriffes für die Benutzung von Standardwerken und Handbüchern des DaF-Unterrichts. Statt „Morphem“ wird die Verwendung theoretisch neutraler Begriffe wie „Stamm“ oder „Affix“ empfohlen.
Anotace česky
V článku jsou uvedeny argumenty proti používání pojmu „morfém“ v úvodních seminářích určených studentům německého jazyka v učitelských studijních programech. Hlavními důvody proti používání tohoto pojmu jsou (a) známé potíže při aplikaci na konkrétní jazykový materiál, zejména když jde o němčinu, (b) vývoj lingvistiky v posledních 40 letech, který vedl k tomu, že strukturalistický přístup operující s pojmem „morfém“ pozbyl svého vedoucího postavení v jazykovědě, (c) absence pojmu „morfém“ ve většině příruček a učebnic používaných pro praktické účely ve výuce němčiny jako cizího jazyka. V článku se doporučuje nahradit pojem „morfém“ teoreticky neutrálními pojmy jako „kmen“ nebo „přípona“.
Anotace anglicky
The article argues against the use of the concept “morpheme” in introductory classes to linguistics aimed at students of German as a foreign language within teaching degree programs. The use of more neutral terminology as “affix” or “stem” is recommended. The main reasons for the suggestion are (a) notorious problems in applying morpheme-based systems to German morphology (e.g. “Ablaut”), (b) developments inside linguistics within the last 40 years, which led to a loss of significance of the morpheme-based approach to language, (c) irrelevance of the concept for using reference grammars and handbooks in the field of German as a foreign language.
Typ Název Vložil/a Vloženo Práva
Zur_Nutzlichkeit_des_Morphembegriffes_final_version.pdf   Verze souboru Wagner, R. 28. 2. 2013

Vlastnosti

Adresa v ISu
https://is.muni.cz/auth/publication/1089614/Zur_Nutzlichkeit_des_Morphembegriffes_final_version.pdf
Adresa ze světa
https://is.muni.cz/publication/1089614/Zur_Nutzlichkeit_des_Morphembegriffes_final_version.pdf
Adresa do Správce
https://is.muni.cz/auth/publication/1089614/Zur_Nutzlichkeit_des_Morphembegriffes_final_version.pdf?info
Ze světa do Správce
https://is.muni.cz/publication/1089614/Zur_Nutzlichkeit_des_Morphembegriffes_final_version.pdf?info
Vloženo
Čt 28. 2. 2013 15:10, Roland Anton Wagner, M.A., Ph.D.

Práva

Právo číst
  • kdokoliv v Internetu
Právo vkládat
 
Právo spravovat
  • osoba Roland Anton Wagner, M.A., Ph.D., učo 56270
  • osoba Dana Nesnídalová, učo 831
Atributy
 

Zur_Nutzlichkeit_des_Morphembegriffes_final_version.pdf

Aplikace
Otevřít soubor.
Stáhnout soubor.
Adresa v ISu
https://is.muni.cz/auth/publication/1089614/Zur_Nutzlichkeit_des_Morphembegriffes_final_version.pdf
Adresa ze světa
http://is.muni.cz/publication/1089614/Zur_Nutzlichkeit_des_Morphembegriffes_final_version.pdf
Typ souboru
PDF (application/pdf)
Velikost
295,9 KB
Hash md5
d648638af125aa301bf9fd06b33e2ee2
Vloženo
Čt 28. 2. 2013 15:10

Zur_Nutzlichkeit_des_Morphembegriffes_final_version.txt

Aplikace
Otevřít soubor.
Stáhnout soubor.
Adresa v ISu
https://is.muni.cz/auth/publication/1089614/Zur_Nutzlichkeit_des_Morphembegriffes_final_version.txt
Adresa ze světa
http://is.muni.cz/publication/1089614/Zur_Nutzlichkeit_des_Morphembegriffes_final_version.txt
Typ souboru
holý text (text/plain)
Velikost
78,7 KB
Hash md5
517d1a68509c0633b47581c4539aaf6f
Vloženo
Čt 28. 2. 2013 15:11
Vytisknout
Nahlásit neoprávněně vložený soubor Zobrazeno: 8. 8. 2022 15:50