WAGNER, Roland Anton. Zur Nützlichkeit des Morphem-Begriffes in der Deutschlehrerausbildung (DaF) (On the usefullness of the concept "morpheme" in the education of German teachers). Bruenner Hefte zu Deutsch als Fremdsprache. Brno: Masarykova univerzita, 2012, 5/2012, No 2, p. 135-160. ISSN 1803-4411.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Zur Nützlichkeit des Morphem-Begriffes in der Deutschlehrerausbildung (DaF)
Name in Czech K užitečnosti pojmu "morfém" při přípravě učitelů německého jazyka
Name (in English) On the usefullness of the concept "morpheme" in the education of German teachers
Authors WAGNER, Roland Anton (276 Germany, guarantor, belonging to the institution).
Edition Bruenner Hefte zu Deutsch als Fremdsprache, Brno, Masarykova univerzita, 2012, 1803-4411.
Other information
Original language German
Type of outcome Article in a journal
Field of Study 60200 6.2 Languages and Literature
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
RIV identification code RIV/00216224:14410/12:00064184
Organization unit Faculty of Education
Keywords (in Czech) úvod do lingvistiky; lingvistická terminologie; morfém; morf; němčina jako cizí jazyk; morfologie němčiny
Keywords in English introduction to linguistics; linguistic terminology; morpheme; morph; German as a foreign language; German morphology;
Tags Reviewed
Changed by Changed by: Dana Nesnídalová, učo 831. Changed: 16. 4. 2013 12:48.
Abstract
Im vorliegenden Artikel werden Gründe gegen die Verwendung des Begriffs „Morphem“ in Einführungskursen in die Linguistik angeführt, die im Rahmen von Lehramtsstudiengängen im Fach „Deutsch“ im nichtdeutschsprachigen Ausland durchgeführt werden. Die hauptsächlichen Gründe sind: (a) notorische Schwierigkeiten bei der Anwendung von morphembasierten Analysen auf deutsches Sprachmaterial (z. B. beim „Ablaut“), (b) Entwicklungen innerhalb der Linguistik der letzten 40 Jahre, die die strukturalistischen, morphembasierten Ansätze aus ihrer früheren Führungsposition verdrängt haben, (c) fehlende Relevanz des Begriffes für die Benutzung von Standardwerken und Handbüchern des DaF-Unterrichts. Statt „Morphem“ wird die Verwendung theoretisch neutraler Begriffe wie „Stamm“ oder „Affix“ empfohlen.
Abstract (in Czech)
V článku jsou uvedeny argumenty proti používání pojmu „morfém“ v úvodních seminářích určených studentům německého jazyka v učitelských studijních programech. Hlavními důvody proti používání tohoto pojmu jsou (a) známé potíže při aplikaci na konkrétní jazykový materiál, zejména když jde o němčinu, (b) vývoj lingvistiky v posledních 40 letech, který vedl k tomu, že strukturalistický přístup operující s pojmem „morfém“ pozbyl svého vedoucího postavení v jazykovědě, (c) absence pojmu „morfém“ ve většině příruček a učebnic používaných pro praktické účely ve výuce němčiny jako cizího jazyka. V článku se doporučuje nahradit pojem „morfém“ teoreticky neutrálními pojmy jako „kmen“ nebo „přípona“.
Abstract (in English)
The article argues against the use of the concept “morpheme” in introductory classes to linguistics aimed at students of German as a foreign language within teaching degree programs. The use of more neutral terminology as “affix” or “stem” is recommended. The main reasons for the suggestion are (a) notorious problems in applying morpheme-based systems to German morphology (e.g. “Ablaut”), (b) developments inside linguistics within the last 40 years, which led to a loss of significance of the morpheme-based approach to language, (c) irrelevance of the concept for using reference grammars and handbooks in the field of German as a foreign language.
Type Name Uploaded/Created by Uploaded/Created Rights
Zur_Nutzlichkeit_des_Morphembegriffes_final_version.pdf   File version Wagner, R. 28. 2. 2013

Properties

Address within IS
https://is.muni.cz/auth/publication/1089614/Zur_Nutzlichkeit_des_Morphembegriffes_final_version.pdf
Address for the users outside IS
https://is.muni.cz/publication/1089614/Zur_Nutzlichkeit_des_Morphembegriffes_final_version.pdf
Address within Manager
https://is.muni.cz/auth/publication/1089614/Zur_Nutzlichkeit_des_Morphembegriffes_final_version.pdf?info
Address within Manager for the users outside IS
https://is.muni.cz/publication/1089614/Zur_Nutzlichkeit_des_Morphembegriffes_final_version.pdf?info
Uploaded/Created
Thu 28. 2. 2013 15:10, Roland Anton Wagner, M.A., Ph.D.

Rights

Right to read
  • anyone on the Internet
  • a concrete person Roland Anton Wagner, M.A., Ph.D., učo 56270
  • a concrete person Dana Nesnídalová, učo 831
Right to upload
 
Right to administer:
  • a concrete person Roland Anton Wagner, M.A., Ph.D., učo 56270
  • a concrete person Dana Nesnídalová, učo 831
Attributes
 

Zur_Nutzlichkeit_des_Morphembegriffes_final_version.pdf

Application
Open the file
Download file.
Address within IS
https://is.muni.cz/auth/publication/1089614/Zur_Nutzlichkeit_des_Morphembegriffes_final_version.pdf
Address for the users outside IS
http://is.muni.cz/publication/1089614/Zur_Nutzlichkeit_des_Morphembegriffes_final_version.pdf
File type
PDF (application/pdf)
Size
295,9 KB
Hash md5
d648638af125aa301bf9fd06b33e2ee2
Uploaded/Created
Thu 28. 2. 2013 15:10

Zur_Nutzlichkeit_des_Morphembegriffes_final_version.txt

Application
Open the file
Download file.
Address within IS
https://is.muni.cz/auth/publication/1089614/Zur_Nutzlichkeit_des_Morphembegriffes_final_version.txt
Address for the users outside IS
http://is.muni.cz/publication/1089614/Zur_Nutzlichkeit_des_Morphembegriffes_final_version.txt
File type
plain text (text/plain)
Size
78,7 KB
Hash md5
517d1a68509c0633b47581c4539aaf6f
Uploaded/Created
Thu 28. 2. 2013 15:11
Print
Report a file uploaded without authorization. Displayed: 1. 4. 2023 06:54