Informační systém MU
BRYCHOVÁ, Alice. Deutsche Popmusik als Motivationsmittel für junge DaF-Lernende. Brünner Hefte zu Deutsch als Fremdsprache. Brno: Masarykova univerzita, 2012, roč. 5, č. 2, s. 99-108. ISSN 1803-4411.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Deutsche Popmusik als Motivationsmittel für junge DaF-Lernende
Název česky Německá populární hudba jako motivační prostředek pro studenty němčiny jako cizího jazyka
Název anglicky German pop music as a motivational tool for young foreign language learners
Autoři BRYCHOVÁ, Alice (203 Česká republika, garant, domácí).
Vydání Brünner Hefte zu Deutsch als Fremdsprache. Brno, Masarykova univerzita, 2012, 1803-4411.
Další údaje
Originální jazyk němčina
Typ výsledku Článek v odborném periodiku
Obor 50300 5.3 Education
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Kód RIV RIV/00216224:14410/12:00064186
Organizační jednotka Pedagogická fakulta
Klíčová slova česky populární písně ve výuce cizího jazyka
Klíčová slova anglicky Pop songs in the German language lesson; Pop-Music in Germany; video clips and pop music in the foreign language lesson; Pop Culture in lessons
Příznaky Mezinárodní význam, Recenzováno
Změnil Změnila: Dana Nesnídalová, učo 831. Změněno: 16. 4. 2013 12:33.
Anotace
Im vorliegenden Artikel stellen wir Überlegung zum Thema „Popsongs im DaF-Unterricht“ an und bemühen uns, einige praktische Anleitungen zu geben. Nachdem wir gezeigt haben, wie Popsongs als Quelle für zusätzliche landeskundliche Information dienen können und außerdem die Lerner auch emotional ansprechen, wird auf Auswahlkriterien für Popsongs eingegangen sowie eine Liste von ausgewählten Popsongs der dt. Popmusikszene vorgestellt. Anschließend werden methodisch-didaktische Konsequenzen für den Unterricht mit Popsongs diskutiert, die im Rahmen einiger Forschungen festgestellt wurden. Schließlich werden die Erkenntnisse, dass Popsongs ein großes motivatorisches und kognitionspsychologisches Potential für den Fremdsprachenunterricht haben, zusammengefasst. Der Text richtet sich vor allem an interessierte Praktiker.
Anotace česky
V tomto článku jsme se zamýšleli nad možnostmi využití populráních písní v cizojazyčné výuce. Pokusili jsme se formulovat také nějaké pokyny pro praxi. Příspěvek se věnuje úvahám a zohledňuje výsledky výzkumů na téma, jak mohou písně rozvíjet jazykové dovednosti a znalosti a také rozšiřovat interkulturní kompetenci.Text se zaměřuje především na praktické využití písní populární hudby a videosekvencí, které mohou podpořit porozumění a přinášejí vizuální impulsy.
Anotace anglicky
In this article we think about pop songs in a foreign language teaching and try to give some practical instructions, how to use songs. After showing that pop songs can be a source of additional information and address the learner emotionally ,which show also results of research, is discussed selection criteria for pop songs and presented a list of selected songs of the German pop music scene. Then, methodological and pedagogical implications for the teaching of pop songs are discussed. The text is primarily aimed at practitioners interested.
Zobrazeno: 28. 3. 2023 20:43