PRESOVÁ, Jana. Koncept resilience jako zdroj edukačních strategií podpory dětí v riziku. In Vojtová, V., Červenka, K. et al. Edukační potřeby dětí v riziku a s poruchami chování. Educational needs of children at risk for and with behavioural disorders. první. Brno: Masarykova univerzita, 2012. s. 61-70. ISBN 978-80-210-6134-7.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Koncept resilience jako zdroj edukačních strategií podpory dětí v riziku
Název česky Koncept resilience jako zdroj edukačních strategií podpory dětí v riziku
Název anglicky Resilience Theory as a Source of Educational Approach to At-Risk Children
Autoři PRESOVÁ, Jana (203 Česká republika, garant, domácí).
Vydání první. Brno, Vojtová, V., Červenka, K. et al. Edukační potřeby dětí v riziku a s poruchami chování. Educational needs of children at risk for and with behavioural disorders. od s. 61-70, 10 s. 2012.
Nakladatel Masarykova univerzita
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Kapitola resp. kapitoly v odborné knize
Obor 50300 5.3 Education
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Forma vydání tištěná verze "print"
Kód RIV RIV/00216224:14410/12:00064220
Organizační jednotka Pedagogická fakulta
ISBN 978-80-210-6134-7
Klíčová slova česky sociální znevýhodnění; děti v riziku poruchy chování; školní prostředí; podpora; školní výkony; vrstevnická opora; resilience
Klíčová slova anglicky social disadvantage; At-risk children; school environment; support; school achievement; peer-support; resilience
Změnil Změnila: PhDr. Mgr. Jana Presová, Ph.D., učo 174515. Změněno: 18. 3. 2013 13:26.
Anotace
V kapitole tematizujeme teorii resilience ve vztahu k jedincům v riziku poruchy chování, romským žákům se sociálním znevýhodněním. Teorie bere v potaz jak rizikové, tak protektivní faktory jakožto prediktory vzniku poruchy chování. Prostředí sociálního znevýhodnění je místem kumulace rizik, která pravděpodobnost vzniku poruch chování zvyšují. Naopak škola je prostředím, které má potenciál poskytovat jedinci zdroje resilience a tím pravděpodobnost vzniku poruch chování snížit. Znalost rizikových i protektivních faktorů považujeme za důležité východisko prevence a včasné intervence u jedinců v riziku těchto poruch.
Anotace anglicky
In this chapter the resilience theory in relation to at-risk youth is discussed, focusing on socially disadvantaged Roma pupils. The theory takes into account both risk and protective factors as predictors of behaviour disorders. The socially disadvantaged environment as a life space accumulates risk factors, thus increasing the chance of behaviour disorder development. On the other hand, school environment could offer individuals a life space with different factors of resilience and thus reduce their chance of developing behaviour disorders. We consider knowledge of risk and protective factors as a basis of prevention and intervention in at-risk youth.
Návaznosti
MUNI/A/0886/2011, interní kód MUNázev: Faktory úspěchu ve vztahu k inkluzivnímu vzdělávání u žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (Akronym: IVZVSDP)
Investor: Masarykova univerzita, Faktory úspěchu ve vztahu k inkluzivnímu vzdělávání u žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, DO R. 2020_Kategorie A - Specifický výzkum - Studentské výzkumné projekty
VytisknoutZobrazeno: 1. 10. 2022 17:19