PRESOVÁ, Jana. Hodnocení jako nástroj podpory při edukaci žáků v riziku poruch chování. In Vojtová, V., Červenka, K. et al. Edukační potřeby dětí v riziku a s poruchami chování. Educational needs of children at risk for and with behavioural disorders. první. Brno: Masarykova univerzita, 2012. s. 105 - 114. ISBN 978-80-210-6134-7.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Hodnocení jako nástroj podpory při edukaci žáků v riziku poruch chování
Název česky Hodnocení jako nástroj podpory při edukaci žáků v riziku poruch chování
Název anglicky Assessment as a Tool of Support for Education of At-Risk Youth
Autoři PRESOVÁ, Jana (203 Česká republika, garant, domácí).
Vydání první. Brno, Vojtová, V., Červenka, K. et al. Edukační potřeby dětí v riziku a s poruchami chování. Educational needs of children at risk for and with behavioural disorders. od s. 105 - 114, 10 s. 2012.
Nakladatel Masarykova univerzita
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Kapitola resp. kapitoly v odborné knize
Obor 50300 5.3 Education
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Forma vydání tištěná verze "print"
Kód RIV RIV/00216224:14410/12:00064221
Organizační jednotka Pedagogická fakulta
ISBN 978-80-210-6134-7
Klíčová slova česky sociální znevýhodnění; jedinec v riziku poruchy chování; hodnocení; škola; výzkum; inkluzivní vzdělávání
Klíčová slova anglicky social disadvantage; At-risk children; assessment; school; research; inclusive education
Změnil Změnila: PhDr. Mgr. Jana Presová, Ph.D., učo 174515. Změněno: 18. 3. 2013 13:27.
Anotace
V kapitole tematizujeme problematiku hodnocení výkonů a chování žáků základních škol se zaměřením na žáky se sociálním znevýhodněním, kteří jsou žáky v riziku poruch chování. Představujeme zde dílčí výsledky výzkumu vzdělávacích drah těchto žáků. Výzkum poukázal na přílišnou orientaci pedagogů na nežádoucí chování a jeho negativní hodnocení, které v kontextu inkluzivních přístupů k problémům v chování žáků nepovažujeme za podporující. Naše zjištění vedou k předpokladu, že formativní potenciál hodnocení není ve školách dostatečně využíván.
Anotace anglicky
This chapter deals with the issue of assessment of performance and behaviour of pupils in primary schools with a focus on socially disadvantaged pupils, pupils who are at risk of behavioural disorders. We present partial results of a research of educational pathways of these pupils in the text. The research has shown an excessive focus of teachers on undesirable behaviour and on its negative assessment, which is not considered to be supportive in the context of inclusive approaches to pupil behaviour disorders. Our findings lead us to the assumption that the potential of formative assessment in schools is not sufficiently exploited.
Návaznosti
MUNI/A/0886/2011, interní kód MUNázev: Faktory úspěchu ve vztahu k inkluzivnímu vzdělávání u žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (Akronym: IVZVSDP)
Investor: Masarykova univerzita, Faktory úspěchu ve vztahu k inkluzivnímu vzdělávání u žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, DO R. 2020_Kategorie A - Specifický výzkum - Studentské výzkumné projekty
VytisknoutZobrazeno: 16. 5. 2022 13:03