JANÍKOVÁ, Věra. Prinzipien eines Sprachunterrichts im Wandel der Zeit. Brünner Hefte zu Deutsch als Fremdsprache, Brno: MU, 2012, roč. 5, č. 2, s. 109-118. ISSN 1803-4411.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Prinzipien eines Sprachunterrichts im Wandel der Zeit
Název česky Principy cizojazyčné výuky v proměnách času
Název anglicky Principles of language teaching in changing times
Autoři JANÍKOVÁ, Věra (203 Česká republika, garant, domácí).
Vydání Brünner Hefte zu Deutsch als Fremdsprache, Brno, MU, 2012, 1803-4411.
Další údaje
Originální jazyk němčina
Typ výsledku Článek v odborném periodiku
Obor 50300 5.3 Education
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Kód RIV RIV/00216224:14410/12:00058594
Organizační jednotka Pedagogická fakulta
Klíčová slova česky výuka cizích jazyků; principy; Komenský; aktuální koncept; princip mnohojazyčnosti; analytická studie
Klíčová slova anglicky anguage teaching and learning; principles; Comenius; current concept; present principles of multilingualism; analytical study
Změnil Změnila: Dana Nesnídalová, učo 831. Změněno: 16. 4. 2013 12:36.
Anotace
In letzter Zeit werden aus spracherwerbsbezogener sowie methodisch-didaktischer Sicht intensiv verschiedene Prinzipien eines guten und effektiven Fremdsprachenunterrichts diskutiert. Im Beitrag werden einige von diesen Prinzipien unter die Lupe genommen und mit den Prinzipien der Lern- und Lehrverfahren für den Sprachunterricht, die J. A. Comenius in seinem Werk “Methodus linguarum novissima“ formuliert hat, verglichen, wobei dem Prinzip der Mehrsprachigkeit eine besondere Aufmerksamkeit gewidmet wird.
Anotace česky
V současnosti probíhá v odborných kruzích intenzivní diskuse o principech moderní cizojazyčné výuky. Ve studii jsou tyto principy analyzovány a představeny se zřetelem k historickému vývoji, přičemž hlavní pozornost je zde věnována pojetí jazykové výuky J.A. Komenského v jeho díle Methodus linguarum novissima. Podrobněji je analyzováno pojetí principu mnohojazyčnosti v tehdejším a současném pojetí.
Anotace anglicky
Recently, the principles of quality and efficiency in foreign language teaching have been intensely discussed, from the viewpoint of both language acquisition and language methodology. In the following paper, some of these principles are focused in more detail and paralleled with the teaching and learning processes of language classes stated by J. A. Comenius in his study “Methodus linguarum novissima”. Special attention is paid to the principles of multilingualism.
Návaznosti
GAP407/11/0321, projekt VaVNázev: Mnohojazyčnost v české škole: učení a vyučování němčiny po angličtině
Investor: Grantová agentura ČR, Standardní projekty
VytisknoutZobrazeno: 29. 1. 2020 12:12