DAN, Jiří. Výchova v rodině: od klasického paradigmatu k systémovému přístupu (Upbringing in the family: from the classical paradigm to a systemic approach). 2012.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Výchova v rodině: od klasického paradigmatu k systémovému přístupu
Name (in English) Upbringing in the family: from the classical paradigm to a systemic approach
Authors DAN, Jiří.
Edition 2012.
Other information
Type of outcome Presentations at conferences
Field of Study 50100 5.1 Psychology and cognitive sciences
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Organization unit Faculty of Education
Keywords (in Czech) výchova, rodina, paradigma
Keywords in English education, family, paradigm
Changed by Changed by: doc. PhDr. Jiří Dan, CSc., učo 2126. Changed: 5. 4. 2013 15:59.
Abstract
Cílem příspěvku je přinést přehled různých pojetí a typů výchovy v tradiční rodině, jak je reflektuje a rozpracovává současná psychologie a pedagogika. Výsledek, výchovná atmosféra v jedné rodičovské rodině, je ovlivněn interakcemi mezi jednotlivými úrovněmi v hierarchii Univerza,ve kterém žijeme. Ovlivňováním mezi úrovní euroatlantického myšlenkového prostoru, úrovní jednotlivého státu, úrovní rodiny a úrovní jednotlivců s jejich osobnostními charakteristikami, které mohou výrazně výchovnou atmosféru v rodině ovlivnit. Vedle „klasického“ paradigmatu se v posledních desetiletích v myšlení o rodině a výchově uplatňuje tzv. systémové paradigma. „Učebnicové“ typologie výchovných stylů budou konfrontovány s přínosem C.G. Junga a interpretací pojmu „demokracie“ v rámci individuální psychologie.
PrintDisplayed: 2. 12. 2022 19:44