ŠKUBALOVÁ, Tereza. Možnosti kolaborativního přístupu ve vzdělávání. 2012.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Možnosti kolaborativního přístupu ve vzdělávání
Authors ŠKUBALOVÁ, Tereza.
Edition 2012.
Other information
Original language Czech
Type of outcome Presentations at conferences
Field of Study 50100 5.1 Psychology and cognitive sciences
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Organization unit Faculty of Education
Keywords (in Czech) kolaborativní přístup, postmoderní teorie, ne-expertní přístup, nevědění, dialog, kvalita
Changed by Changed by: Mgr. Tereza Škubalová, Ph.D., učo 67915. Changed: 2. 4. 2013 18:45.
Abstract
Kolaborativní přístup (collaborative approach) je v tomto příspěvku objasňován nikoliv jako technika nebo metoda, ale jako filosofický postoj, který vyjadřuje způsob bytí, přemýšlení, prožívání, mluvení a jednání s druhými, vztahování se k druhým. Kolaborativní přístup vychází z postmoderních teorií o jazyku, moci a vědění, utvářeného v konverzaci. Je využíván pracovníky v pomáhajících profesích včetně těch v oblasti vzdělávání.
PrintDisplayed: 20. 5. 2022 23:02