Informační systém MU
DUBOVÝ, Petr. Gross anatomy and structure of the human nervous system. Third edition. Brno: Masarykova univerzita, 2012. 90 stran. ISBN 9788021061255.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Gross anatomy and structure of the human nervous system.
Authors DUBOVÝ, Petr.
Edition Third edition. Brno, 90 stran, 2012.
Publisher Masarykova univerzita
Other information
Type of outcome Book on a specialized topic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Publication form printed version "print"
ISBN 9788021061255
Tags Munipress
Changed by The record has been imported from the library system. Changed: 8/8/2022 14:31.
Abstract (in Czech)
Skriptum je určeno pro posluchače 2. ročníku Lékařské fakulty Masarykovy univerzity, kteří studují v anglickém jazyce. Podává přehled popisu základních struktur centrální nervové soustavy člověka včetně anatomie smyslových orgánů.
Abstract (in English)
The textbook aims at students of 2nd year of Faculty of Medicine, Masaryk University, who are attending English language classes. It presents basic structures of human nervous system including the anatomy of sensory receptors.
Displayed: 14/8/2022 08:11