KYLOUŠEK, Petr, Klára KOLINSKÁ, Kateřina PRAJZNEROVÁ, Tomáš POSPÍŠIL, Eva BERÁNKOVÁ VOLDŘICHOVÁ and Petr HORÁK. My, oni, já : hledání identity v kanadské literatuře a filmu (Us-them-me : the search for indentity in Canadian literature and film). Vyd. 1. Brno: Host, 2009. 327 pp. Host ; č. 413. ISBN 978-80-7294-306-7.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name My, oni, já : hledání identity v kanadské literatuře a filmu
Name in Czech My, oni, já : hledání identity v kanadské literatuře a filmu
Name (in English) Us-them-me : the search for indentity in Canadian literature and film
Authors KYLOUŠEK, Petr (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution), Klára KOLINSKÁ (203 Czech Republic, belonging to the institution), Kateřina PRAJZNEROVÁ (203 Czech Republic, belonging to the institution), Tomáš POSPÍŠIL (203 Czech Republic, belonging to the institution), Eva BERÁNKOVÁ VOLDŘICHOVÁ (203 Czech Republic) and Petr HORÁK (203 Czech Republic, belonging to the institution).
Edition Vyd. 1. Brno, 327 pp. Host ; č. 413, 2009.
Publisher Host
Other information
Original language Czech
Type of outcome Book on a specialized topic
Field of Study Literature, mass media, audio-visual activities
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Publication form printed version "print"
RIV identification code RIV/00216224:14210/09:00058595
Organization unit Faculty of Arts
ISBN 978-80-7294-306-7
Keywords (in Czech) identita; jinakost; anglo kanadská literatura; francouzsko kanadská literatura; kanadský film
Keywords in English identity; otherness; English Canadian literature; French Canadian literature; Canadian film
Tags rivok
Tags International impact, Reviewed
Changed by Changed by: Mgr. Vendula Hromádková, učo 108933. Changed: 28. 3. 2013 09:58.
Abstract
Kniha mapuje problematiky vztahu mezi jednotlivými typy jazykových, etnickokulturních, sociálních a individuálních identit: obraz sebe a druhého, identity a alterity, integrace a exkluze, hybridizace a mísení hodnot ve francouzskokanadské literatuře, anglokanadské literatuře a kanadském filmu. Východiskem analýza vzájemně křížených pohledů: hlediska anglokanadského, francouzskokanadského, hlediska původních obyvatel, imigrantů. Na kulturní literární dění je nahlíženo prismatem kulturních identitárních vzorců, od konceptualizovaných a teoreticky podložených diskurzů po nekonceptualizované postoje; je přihlíženo ke strukturaci a dynamice hodnotového pole, na faktory interakční a separační. Oblast literatury je vsazena do širšího mimoliterárního kontextu: na jedné straně je problematika identity, alterity, universalismu a multikulturalismu situována do obecného filozoficko historického rámce; na druhé straně je přihlédnuto ke kulturní oblasti, kde se jazyková bariéra oslabuje a vytváří předpoklady k jednotícímu přístupu, a to ve vizuálním umění, ve filmu.
Abstract (in English)
Canada represents a unique environment for studying literary and cultural questions of the relations between various linguistic, ethnocultural, social and individual identities. Both Anglophone Canadian and Francophone Canadian literatures, as well as the film, have been impacted by issues including images of one's self and the other, identity and alterity, integration and exclusion, hybridization and the mixing of values. The book develops a synthesis based on an analysis of contrasting points of view: Anglophone Canadian and Francophone Canadian as well as the points of view of Canada's First Nations, immigrant communities and other groups. Literary works are examined through the prism of cultural identity models ranging from conceptualized and theoretically based discourses to non conceptualized poses; the structuring and dynamics of systems of values is examined using integrating and separatist factors. Literature is placed into a broader, non literary context: on the one hand issues relating to identity, alterity, universalism and multiculturalism will be placed within a general historical philosophical framework that will allow the better development of general principles; on the other hand, those cultural areas where the language barrier is less pronounced and which offer the possibility of a more unified approach, i.e. the visual arts and cinema, is also examined. This approach allows to show the relationship between diversity and unity.
Links
GA405/06/0096, research and development projectName: Různost a jednota v kanadské literatuře
Investor: Czech Science Foundation, Diversity and unity in Canadian literature
PrintDisplayed: 26. 6. 2022 01:48