ŠVEJDÍKOVÁ, Kateřina a Kateřina VLČKOVÁ. Current Problems of the Concept of Foreign Language Learning Strategies. In Janíková, Věra; Seebauer, Renate. Education and Languages in Europe/ Bildung und Sprachen in Europa. Austria: Forschung und Wissenschaft - Erziehungswissenschaft Bd. 17. sv. 17. Münster: LIT Verlag, 2013. s. 459-468. ISBN 978-3-643-50505-7.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Current Problems of the Concept of Foreign Language Learning Strategies
Název česky Současné problémy konceptu strategií učení se cizímu jazyku
Autoři ŠVEJDÍKOVÁ, Kateřina (203 Česká republika, domácí) a Kateřina VLČKOVÁ (203 Česká republika, garant, domácí).
Vydání sv. 17. Münster, Education and Languages in Europe/ Bildung und Sprachen in Europa. Austria: Forschung und Wissenschaft - Erziehungswissenschaft Bd. 17, od s. 459-468, 10 s. 2013.
Nakladatel LIT Verlag
Další údaje
Originální jazyk angličtina
Typ výsledku Stať ve sborníku
Obor 50300 5.3 Education
Stát vydavatele Německo
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Forma vydání tištěná verze "print"
Kód RIV RIV/00216224:14410/13:00073397
Organizační jednotka Pedagogická fakulta
ISBN 978-3-643-50505-7
UT WoS 000333716900048
Klíčová slova česky strategie učení; cizí jazyky; konceptuální problémy
Klíčová slova anglicky learning strategies; foreign languages; conceptual problems
Příznaky Mezinárodní význam, Recenzováno
Změnil Změnila: Dana Nesnídalová, učo 831. Změněno: 26. 3. 2015 09:19.
Anotace
Learning strategies present a crucial concept of educational psychology, instructional science, neuroscience, informatics and others. Since the 1960s, language learning strategies have also been gaining an important place in the theory of first, second, and foreign language acquisition set in the scientific discipline of linguodidactics and psycholinguistics. Nowadays, foreign language learning strategy is a concept that captures a wide range of linguistic behaviours in the foreign language learning. The problems of this wide strategy conceptualisation will be discussed in the paper. The focus will be on specific features of learning strategies, like level of their consciousness, extent of attention given to specific strategy use, explicitness of strategy use, degree of goal orientation, strategy size or level, amount of strategy clustering and sequencing and strategy orchestration and their potential for learning, and effectiveness.
Anotace česky
Strategie učení představují klíčový koncept pedagogické psychologie, didaktiky, neurověd, informatiky a jiných vědních disciplín. Od roku 1960 získávají strategie učení se jazyku na významu v teoriích o osvojování prvního, druhého a cizího jazyka, které spadají pod vědecké disciplíny lingvodidaktika a psycholingvistika. V současnosti jsou strategie učení se cizímu jazyku konceptem, který zahrnuje širokou škálu způsobů jednání při učení se cizímu jazyku. Článek se zabývá problematikou této široké konceptualizace strategií a zaměřuje se na konkrétní znaky strategií učení, jako je například úroveň jejich povědomí, míra pozornosti věnovaná používání specifických strategií, explicita používání strategií, stupeň orientování se na cíl, velikost či úroveň strategií, počet shluků a sekvencí strategií, orchestrace strategií a jejich potenciál k učení se a efektivitě.
Návaznosti
GAP407/12/0432, projekt VaVNázev: Strategie učení se cizímu jazyku a výsledky vzdělávání: Analýza shluků a sekvencí strategií
Investor: Grantová agentura ČR, Strategie učení se cizímu jazyku a výsledky vzdělávání: Analýza shluků a sekvencí strategií
MUNI/A/0744/2012, interní kód MUNázev: Aktuální témata výzkumu učení a vyučování cizím jazykům II (Akronym: AKTEV II)
Investor: Masarykova univerzita, Aktuální témata výzkumu učení a vyučování cizím jazykům II, DO R. 2020_Kategorie A - Specifický výzkum - Studentské výzkumné projekty
Typ Název Vložil/a Vloženo Práva
svejdikova_vlckova_strategy_concept2013_cast2.pdf Licence Creative Commons  Verze souboru Vlčková, K. 27. 6. 2013

Vlastnosti

Adresa v ISu
https://is.muni.cz/auth/publication/1090287/svejdikova_vlckova_strategy_concept2013_cast2.pdf
Adresa ze světa
https://is.muni.cz/publication/1090287/svejdikova_vlckova_strategy_concept2013_cast2.pdf
Adresa do Správce
https://is.muni.cz/auth/publication/1090287/svejdikova_vlckova_strategy_concept2013_cast2.pdf?info
Ze světa do Správce
https://is.muni.cz/publication/1090287/svejdikova_vlckova_strategy_concept2013_cast2.pdf?info
Vloženo
Čt 27. 6. 2013 13:32, doc. Mgr. et Mgr. Kateřina Vlčková, Ph.D.

Práva

Právo číst
  • kdokoliv v Internetu
Právo vkládat
 
Právo spravovat
  • osoba Mgr. Kateřina Sýkorová, Ph.D., učo 221263
  • osoba doc. Mgr. et Mgr. Kateřina Vlčková, Ph.D., učo 23594
  • osoba Dana Nesnídalová, učo 831
Atributy
 

svejdikova_vlckova_strategy_concept2013_cast2.pdf

Aplikace
Otevřít soubor.
Stáhnout soubor.
Adresa v ISu
https://is.muni.cz/auth/publication/1090287/svejdikova_vlckova_strategy_concept2013_cast2.pdf
Adresa ze světa
http://is.muni.cz/publication/1090287/svejdikova_vlckova_strategy_concept2013_cast2.pdf
Typ souboru
PDF (application/pdf)
Velikost
337,6 KB
Hash md5
a6808169dcf57fe7990a75fd654feee3
Vloženo
Čt 27. 6. 2013 13:32

svejdikova_vlckova_strategy_concept2013_cast2.txt

Aplikace
Otevřít soubor.
Stáhnout soubor.
Adresa v ISu
https://is.muni.cz/auth/publication/1090287/svejdikova_vlckova_strategy_concept2013_cast2.txt
Adresa ze světa
http://is.muni.cz/publication/1090287/svejdikova_vlckova_strategy_concept2013_cast2.txt
Typ souboru
holý text (text/plain)
Velikost
2,9 KB
Vloženo
Čt 27. 6. 2013 13:36
svejdikova_vlckova_strategy_concept2013.pdf Licence Creative Commons  Verze souboru Vlčková, K. 27. 6. 2013

Vlastnosti

Adresa v ISu
https://is.muni.cz/auth/publication/1090287/svejdikova_vlckova_strategy_concept2013.pdf
Adresa ze světa
https://is.muni.cz/publication/1090287/svejdikova_vlckova_strategy_concept2013.pdf
Adresa do Správce
https://is.muni.cz/auth/publication/1090287/svejdikova_vlckova_strategy_concept2013.pdf?info
Ze světa do Správce
https://is.muni.cz/publication/1090287/svejdikova_vlckova_strategy_concept2013.pdf?info
Vloženo
Čt 27. 6. 2013 13:32, doc. Mgr. et Mgr. Kateřina Vlčková, Ph.D.

Práva

Právo číst
  • kdokoliv v Internetu
Právo vkládat
 
Právo spravovat
  • osoba Mgr. Kateřina Sýkorová, Ph.D., učo 221263
  • osoba doc. Mgr. et Mgr. Kateřina Vlčková, Ph.D., učo 23594
  • osoba Dana Nesnídalová, učo 831
Atributy
 

svejdikova_vlckova_strategy_concept2013.pdf

Aplikace
Otevřít soubor.
Stáhnout soubor.
Adresa v ISu
https://is.muni.cz/auth/publication/1090287/svejdikova_vlckova_strategy_concept2013.pdf
Adresa ze světa
http://is.muni.cz/publication/1090287/svejdikova_vlckova_strategy_concept2013.pdf
Typ souboru
PDF (application/pdf)
Velikost
1,3 MB
Hash md5
5a6a51ad87ed7441c0861a1370610d1d
Vloženo
Čt 27. 6. 2013 13:32

svejdikova_vlckova_strategy_concept2013.txt

Aplikace
Otevřít soubor.
Stáhnout soubor.
Adresa v ISu
https://is.muni.cz/auth/publication/1090287/svejdikova_vlckova_strategy_concept2013.txt
Adresa ze světa
http://is.muni.cz/publication/1090287/svejdikova_vlckova_strategy_concept2013.txt
Typ souboru
holý text (text/plain)
Velikost
17,8 KB
Hash md5
debae71309969672deeb17ff173f2679
Vloženo
Čt 27. 6. 2013 13:36
Vytisknout
Nahlásit neoprávněně vložený soubor Zobrazeno: 18. 5. 2022 07:37