Informační systém MU
PEŠKOVÁ, Karolína. Vizuální prostředky pro výuku reálií v učebnicích němčiny. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2012. 205 s. Pedagogický výzkum v teorii a praxi, svazek 32. ISBN 978-80-210-6149-1.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Vizuální prostředky pro výuku reálií v učebnicích němčiny
Název anglicky Visuals for teaching culture in German language textbooks
Autoři PEŠKOVÁ, Karolína (203 Česká republika, garant, domácí).
Vydání 1. vyd. Brno, 205 s. Pedagogický výzkum v teorii a praxi, svazek 32, 2012.
Nakladatel Masarykova univerzita
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Odborná kniha
Obor 50300 5.3 Education
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Forma vydání tištěná verze "print"
Kód RIV RIV/00216224:14410/12:00064269
Organizační jednotka Pedagogická fakulta
ISBN 978-80-210-6149-1
Klíčová slova česky vizuální prostředky; výuka reálií; učebnice němčiny; typy; obsahy; funkce; kvantitativní analýza; učitelé; rozhovor
Klíčová slova anglicky visuals; teaching culture; German language textbooks; types; contents; functions; quantitative analysis; teachers; interview
Štítky Munipress
Příznaky Recenzováno
Změnil Změnila: Mgr. Karolína Dundálková, Ph.D., učo 105646. Změněno: 29. 11. 2014 19:21.
Anotace
Publikace je zaměřena na problematiku vizuálních prostředků pro výuku reálií v učebnicích němčiny. Po teoretickém uvedení jsou představena 2 výzkumná šetření. Cílem prvního šetření bylo zjistit, jaké typy, obsahy a funkce vizuálních prostředků pro výuku reálií se vyskytují v učebnicích němčiny. Výsledky kvantitativní analýzy 4 učebnic pro výuku němčiny na 2. stupni ZŠ poukázaly na některé společné i rozdílné tendence učebnic. Cílem druhého šetření bylo zjistit, jakou funkci učitelé připisují vizuálním prostředkům pro výuku reálií v učebnicích němčiny, za jakým účelem je využívají a jak je hodnotí. Výpovědi získané z 6 rozhovorů s učiteli potvrdily některá zjištění prvního šetření. Na základě zjištěných nedostatků učebnic z posuzovaného hlediska jsou nabídnuta doporučení pro tvorbu učebnic.
Anotace anglicky
The book focuses on the topic of visuals for teaching culture in German language textbooks. After a theoretical background 2 investigations are presented. The aim of the first investigation was to find out what types, functions and contents of visuals for teaching culture can be identified in German textbooks for lower secondary schools. The results of a quantitative analysis indicated some common and different features of 4 selected textbooks. The aim of the second investigation was to find out teachers views on the functions of visuals, how teachers evaluate the visuals and to which purpose they use them. Results of 6 teacher interviews confirmed some findings of the first investigation. In respect to identified weak points of the visuals recommendations for textbook design are offered.
Návaznosti
MUNI/A/0883/2011, interní kód MUNázev: Školní vzdělávání: podmínky, aktéři, kurikulum, procesy, výsledky (Akronym: SKOLA 2012)
Investor: Masarykova univerzita, Školní vzdělávání: podmínky, aktéři, kurikulum, procesy, výsledky, DO R. 2020_Kategorie A - Specifický výzkum - Studentské výzkumné projekty
Zobrazeno: 2. 12. 2022 05:14