Informační systém MU
PEŠKOVÁ, Karolína. Vizuální prostředky pro výuku reálií v učebnicích němčiny (Visuals for teaching culture in German language textbooks). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2012. 205 pp. Pedagogický výzkum v teorii a praxi, svazek 32. ISBN 978-80-210-6149-1.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Vizuální prostředky pro výuku reálií v učebnicích němčiny
Name (in English) Visuals for teaching culture in German language textbooks
Authors PEŠKOVÁ, Karolína (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution).
Edition 1. vyd. Brno, 205 pp. Pedagogický výzkum v teorii a praxi, svazek 32, 2012.
Publisher Masarykova univerzita
Other information
Original language Czech
Type of outcome Book on a specialized topic
Field of Study 50300 5.3 Education
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Publication form printed version "print"
RIV identification code RIV/00216224:14410/12:00064269
Organization unit Faculty of Education
ISBN 978-80-210-6149-1
Keywords (in Czech) vizuální prostředky; výuka reálií; učebnice němčiny; typy; obsahy; funkce; kvantitativní analýza; učitelé; rozhovor
Keywords in English visuals; teaching culture; German language textbooks; types; contents; functions; quantitative analysis; teachers; interview
Tags Munipress
Tags Reviewed
Changed by Changed by: Mgr. Karolína Dundálková, Ph.D., učo 105646. Changed: 29/11/2014 19:21.
Abstract
Publikace je zaměřena na problematiku vizuálních prostředků pro výuku reálií v učebnicích němčiny. Po teoretickém uvedení jsou představena 2 výzkumná šetření. Cílem prvního šetření bylo zjistit, jaké typy, obsahy a funkce vizuálních prostředků pro výuku reálií se vyskytují v učebnicích němčiny. Výsledky kvantitativní analýzy 4 učebnic pro výuku němčiny na 2. stupni ZŠ poukázaly na některé společné i rozdílné tendence učebnic. Cílem druhého šetření bylo zjistit, jakou funkci učitelé připisují vizuálním prostředkům pro výuku reálií v učebnicích němčiny, za jakým účelem je využívají a jak je hodnotí. Výpovědi získané z 6 rozhovorů s učiteli potvrdily některá zjištění prvního šetření. Na základě zjištěných nedostatků učebnic z posuzovaného hlediska jsou nabídnuta doporučení pro tvorbu učebnic.
Abstract (in English)
The book focuses on the topic of visuals for teaching culture in German language textbooks. After a theoretical background 2 investigations are presented. The aim of the first investigation was to find out what types, functions and contents of visuals for teaching culture can be identified in German textbooks for lower secondary schools. The results of a quantitative analysis indicated some common and different features of 4 selected textbooks. The aim of the second investigation was to find out teachers views on the functions of visuals, how teachers evaluate the visuals and to which purpose they use them. Results of 6 teacher interviews confirmed some findings of the first investigation. In respect to identified weak points of the visuals recommendations for textbook design are offered.
Links
MUNI/A/0883/2011, interní kód MUName: Školní vzdělávání: podmínky, aktéři, kurikulum, procesy, výsledky (Acronym: SKOLA 2012)
Investor: Masaryk University, Category A
Displayed: 1/2/2023 19:23