Informační systém MU
KOLEJKA, Jaromír a Hana SVATOŇOVÁ. 7.3 Geodatabáze a možnosti uplatnění geografických dat v krizovém řízení. In Milan Konečný a kolektiv. Dynamická geovizualizace v krizovém managementu. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2012. s. 166-181, 16 s. Práce Masarykovy univerzity Brno. ISBN 978-80-210-5858-3.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název 7.3 Geodatabáze a možnosti uplatnění geografických dat v krizovém řízení
Název česky 7.3 Geodatabáze a možnosti uplatnění geografických dat v krizovém řízení
Název anglicky 7.3 Geo-databases and application oportunities of geographical data in disaster management
Autoři KOLEJKA, Jaromír (203 Česko, garant, domácí) a Hana SVATOŇOVÁ (203 Česko, domácí).
Vydání 1. vyd. Brno, Dynamická geovizualizace v krizovém managementu, od s. 166-181, 16 s. Práce Masarykovy univerzity Brno, 2012.
Nakladatel Masarykova univerzita
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Kapitola resp. kapitoly v odborné knize
Obor Zemský magnetismus, geodesie, geografie
Stát vydavatele Česko
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Forma vydání tištěná verze "print"
Kód RIV RIV/00216224:14410/12:00067853
Organizační jednotka Pedagogická fakulta
ISBN 978-80-210-5858-3
Klíčová slova česky geodatabáze - postup využití geografických dat - fáze krizového řízení - toxická havárie
Klíčová slova anglicky geo-database - process of geographic data application - stages of disaster management - toxic accident
Štítky cartography - disaster management, geodata integration, Geodatabase crisis management, geography
Příznaky Recenzováno
Změnil Změnil: prof. RNDr. Jaromír Kolejka, CSc., učo 1107. Změněno: 26. 10. 2013 07:48.
Anotace
V kapitole je uveden popis základních zdrojů fyzickogeografických dat v ČR vhodných pro použití v krizovém řízení. Analýzován je postup jejich využití v jednotlivých fázích krizového řízení. Na příkladu toxické havárie na silnici je demonstrován postup uplatnění jednotlivých zdrojů dat ke konkrétním účelům při řešení situace.
Anotace anglicky
The chapter describes the basic sources of physical geographical data suitable for use in emergency managementin the Czech Republic. The procedure for their usage in various stages of crisis management has been analyzed. The example of a toxic accident on the road has been demonstrates as the procedure based on application of various data sources for specific purposes in dealing with the situation.
Návaznosti
MSM0021622418, záměrNázev: DYNAMICKÁ GEOVIZUALIZACE V KRIZOVÉM MANAGEMENTU
Investor: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Výzkumné záměry
Zobrazeno: 9. 8. 2020 17:17