KOLEJKA, Jaromír and Hana SVATOŇOVÁ. 7.3 Geodatabáze a možnosti uplatnění geografických dat v krizovém řízení (7.3 Geo-databases and application oportunities of geographical data in disaster management). In Milan Konečný a kolektiv. Dynamická geovizualizace v krizovém managementu. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2012. p. 166-181, 16 pp. Práce Masarykovy univerzity Brno. ISBN 978-80-210-5858-3.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name 7.3 Geodatabáze a možnosti uplatnění geografických dat v krizovém řízení
Name in Czech 7.3 Geodatabáze a možnosti uplatnění geografických dat v krizovém řízení
Name (in English) 7.3 Geo-databases and application oportunities of geographical data in disaster management
Authors KOLEJKA, Jaromír (203 Czechia, guarantor, belonging to the institution) and Hana SVATOŇOVÁ (203 Czechia, belonging to the institution).
Edition 1. vyd. Brno, Dynamická geovizualizace v krizovém managementu, p. 166-181, 16 pp. Práce Masarykovy univerzity Brno, 2012.
Publisher Masarykova univerzita
Other information
Original language Czech
Type of outcome Chapter(s) of a specialized book
Field of Study Earth magnetism, geodesy, geography
Country of publisher Czechia
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Publication form printed version "print"
RIV identification code RIV/00216224:14410/12:00067853
Organization unit Faculty of Education
ISBN 978-80-210-5858-3
Keywords (in Czech) geodatabáze - postup využití geografických dat - fáze krizového řízení - toxická havárie
Keywords in English geo-database - process of geographic data application - stages of disaster management - toxic accident
Tags cartography - disaster management, geodata integration, Geodatabase crisis management, geography
Tags Reviewed
Changed by Changed by: prof. RNDr. Jaromír Kolejka, CSc., učo 1107. Changed: 26/10/2013 07:48.
Abstract
V kapitole je uveden popis základních zdrojů fyzickogeografických dat v ČR vhodných pro použití v krizovém řízení. Analýzován je postup jejich využití v jednotlivých fázích krizového řízení. Na příkladu toxické havárie na silnici je demonstrován postup uplatnění jednotlivých zdrojů dat ke konkrétním účelům při řešení situace.
Abstract (in English)
The chapter describes the basic sources of physical geographical data suitable for use in emergency managementin the Czech Republic. The procedure for their usage in various stages of crisis management has been analyzed. The example of a toxic accident on the road has been demonstrates as the procedure based on application of various data sources for specific purposes in dealing with the situation.
Links
MSM0021622418, plan (intention)Name: DYNAMICKÁ GEOVIZUALIZACE V KRIZOVÉM MANAGEMENTU
Investor: Ministry of Education, Youth and Sports of the CR, Research Intents
PrintDisplayed: 9/8/2020 16:19