VLČEK, Petr, Jiří NYKODÝM, Jaroslav VRBAS and Marek TRÁVNÍČEK. Komparace vzdělávacího obsahu tělesné výchovy z hlediska sportovních a pohybových her ve vybraných zemích (A comparison of physical education curricula concerning sport and physical acitivity games in selected coutries). In Soudobé podněty v pedagogice tělesné výchovy. první. Brno: Masarykova univerzita, 2012. p. 92-113. ISBN 978-80-210-5933-7.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Komparace vzdělávacího obsahu tělesné výchovy z hlediska sportovních a pohybových her ve vybraných zemích
Name in Czech Komparace vzdělávacího obsahu tělesné výchovy z hlediska sportovních a pohybových her ve vybraných zemích
Name (in English) A comparison of physical education curricula concerning sport and physical acitivity games in selected coutries
Authors VLČEK, Petr (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution), Jiří NYKODÝM (203 Czech Republic, belonging to the institution), Jaroslav VRBAS (203 Czech Republic, belonging to the institution) and Marek TRÁVNÍČEK (203 Czech Republic, belonging to the institution).
Edition první. Brno, Soudobé podněty v pedagogice tělesné výchovy, p. 92-113, 22 pp. 2012.
Publisher Masarykova univerzita
Other information
Original language Czech
Type of outcome Chapter(s) of a specialized book
Field of Study 50300 5.3 Education
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Publication form electronic version available online
WWW URL
RIV identification code RIV/00216224:14410/12:00064272
Organization unit Faculty of Education
ISBN 978-80-210-5933-7
Keywords (in Czech) Projektované kurikulum; vzdělávací dokumenty; hry; srovnání; tělesná výchova; Německo; USA; Česká republika
Keywords in English Curricula; Educational Documents; games; Physical Education; Germany; USA; Czech Republic
Tags Reviewed
Changed by Changed by: Dana Nesnídalová, učo 831. Changed: 12. 4. 2013 17:28.
Abstract
Uvedená kapitola je věnována srovnání vzdělávacího obsahu tělesné výchovy ve Spojených státech amerických, Německé spolkové republice a České republice. Cílem textu je porovnání toho, jak si autoři vzdělávacích dokumentů sledovaných zemí všímají oblasti sportovních her.
Abstract (in English)
The chapter deals with the educational content of physical education in the USA, SRN and the Czech Republic. The goal of the text is to compare the attention of the authors of the educational documents devoted to the sport games.
PrintDisplayed: 27. 5. 2022 04:36