JANÍKOVÁ, Věra. Heterogenität in einer Fremdsprachenklasse: unterschiedliche Lernausgangslagen. PEDAGOGIJA: Teorija un prakse.VI. Liepaja: Liepajas Universitate, 2011, VI, č. 02, s. 288-305. ISSN 1407-9143.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Heterogenität in einer Fremdsprachenklasse: unterschiedliche Lernausgangslagen.
Název česky Heterogenita ve školní výuce cizím jazykům: rozdílné předpoklady k učení.
Název anglicky Heterogeneity in a foreign language class: learning different starting positions.
Autoři JANÍKOVÁ, Věra (203 Česká republika, garant, domácí).
Vydání PEDAGOGIJA: Teorija un prakse.VI, Liepaja, Liepajas Universitate, 2011, 1407-9143.
Další údaje
Originální jazyk němčina
Typ výsledku Článek v odborném periodiku
Obor 50300 5.3 Education
Stát vydavatele Lotyšsko
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Kód RIV RIV/00216224:14410/11:00064281
Organizační jednotka Pedagogická fakulta
Klíčová slova česky heterogenita; výuka cizích jazyků; obtíže při učení; nadaný žák; inkluze; výzkum
Klíčová slova anglicky heterogeneity; foreign lanuguage learning and teaching; learning disability; good learning performance; inclusion; research
Příznaky Mezinárodní význam, Recenzováno
Změnil Změnila: prof. PhDr. Věra Janíková, Ph.D., učo 1445. Změněno: 6. 3. 2013 12:57.
Anotace
Heterogenität ist ein multifaktorielles Phänomen, das in all seiner Komplexität nicht nur zum Alltag des Fremdsprachenunterrichts, sondern auch zu aktuellen Themen der Sprachlehr- und Sprachlernforschung gehört. Im Beitrag werden Lernschwächen und Leistungsstärken als zwei von mehreren Determinanten schulischen Fremdsprachenlehrens und -lernens thematisiert. Neben einer theoretischen Einbettung werden Teilergebnisse von zwei empirischen Untersuchungen präsentiert, die auf die Inklusion von lernschwachen sowie leistungsstärken Kindern fokussiert wird.
Anotace česky
Heterogenita je multimenzionální fenomén, který se odráží nejen v každodenní výuce cizím jazyků, ale patří i k aktuálním výzkumným tématům didaktiky cizích jazyků. V příspěvku jsou vymezeny charakteristiky žáků s poruchami učení a žáků nadaných se zřetelem ke školní výuce cizích jazyků. Vedle teoretického ukotvení dané problematiky jsou v textu představeny výsledky dvou výzkumných šetření, která zjišťují zda a do jaké míry se učitelům cizích jazyků v jejich pedagogické praxi daří realizovat koncept inkluze.
Anotace anglicky
Heterogeneity is a complex Phenomenon belonging to an everyday life in foreign language teaching and it has become one of the most important topics in the research of teaching and learning foreign languages. The paper scopes two determinants of teaching and learning foreign language at schools - learning disability as well as good learning performance. It presents the theoretical embedding of this topic and the partial results of the latest empirical studies focusing on inclusion of children with enhanced learning difficulties and good learning performance.
Návaznosti
MSM0021622443, záměrNázev: Speciální potřeby žáků v kontextu Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání
Investor: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Speciální potřeby žáků v kontextu Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání
VytisknoutZobrazeno: 12. 8. 2022 16:42