DAN, Jiří. Psychologická vyšetření mimořádně nadaných osob pro zařazení do projektu JCMM 2006-2010. Koncepce, metody, výsledky. (Psychological screenings of exceptionally talented persons in order to be put on the South Moravian Centre for International Mobility’s project JCMM 2006-2010. Concept, methods, results.). In Aktuální otázky poradenské psychologie. Asociace poradenských psychologů ČR. 2012.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Psychologická vyšetření mimořádně nadaných osob pro zařazení do projektu JCMM 2006-2010. Koncepce, metody, výsledky.
Name (in English) Psychological screenings of exceptionally talented persons in order to be put on the South Moravian Centre for International Mobility’s project JCMM 2006-2010. Concept, methods, results.
Authors DAN, Jiří.
Edition Aktuální otázky poradenské psychologie. Asociace poradenských psychologů ČR. 2012.
Other information
Type of outcome Requested lectures
Field of Study 50100 5.1 Psychology and cognitive sciences
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Organization unit Faculty of Education
Keywords (in Czech) mimořádně nadané osoby, Jihomoravské centrum pro mezinárodní mobilitu
Keywords in English exceptionally talented persons, South Moravian Centre for International Mobility
Changed by Changed by: doc. PhDr. Jiří Dan, CSc., učo 2126. Changed: 5/4/2013 15:58.
PrintDisplayed: 8/12/2022 06:42