ADAM, Zdeněk, Jan KREJČÍ, Marta KREJČÍ, Petr NĚMEC, Lenka ŠPINAROVÁ, Víta ŽAMPACHOVÁ, Zdeňka ČERMÁKOVÁ, T. PIKA, Luděk POUR, Zdeněk KOŘÍSTEK, Miroslav TOMIŠKA, Petr SZTURZ, Zdeněk KRÁL a Jiří MAYER. Transplantace srdce a následná léčba AL-amyloidózy. Vnitřní lékařství. Praha: Česká lékařská společnost J.E.Purkyně, 2013, roč. 59, č. 2, s. 136-147. ISSN 0042-773X.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Transplantace srdce a následná léčba AL-amyloidózy
Název anglicky Heart transplantation and the subsequent treatment of AL amyloidosis
Autoři ADAM, Zdeněk (203 Česká republika, garant, domácí), Jan KREJČÍ (203 Česká republika, domácí), Marta KREJČÍ (203 Česká republika, domácí), Petr NĚMEC (203 Česká republika, domácí), Lenka ŠPINAROVÁ (203 Česká republika, domácí), Víta ŽAMPACHOVÁ (203 Česká republika, domácí), Zdeňka ČERMÁKOVÁ (203 Česká republika, domácí), T. PIKA (203 Česká republika), Luděk POUR (203 Česká republika, domácí), Zdeněk KOŘÍSTEK (203 Česká republika, domácí), Miroslav TOMIŠKA (203 Česká republika, domácí), Petr SZTURZ (203 Česká republika, domácí), Zdeněk KRÁL (203 Česká republika, domácí) a Jiří MAYER (203 Česká republika, domácí).
Vydání Vnitřní lékařství, Praha, Česká lékařská společnost J.E.Purkyně, 2013, 0042-773X.
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Článek v odborném periodiku
Obor 30200 3.2 Clinical medicine
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Kód RIV RIV/00216224:14110/13:00065581
Organizační jednotka Lékařská fakulta
Klíčová slova česky AL-amyloidóza; vysokodávkovaná chemoterapie; bortezomib; lenalidomid; kardiomyopatie; srdeční biopsie
Klíčová slova anglicky AL amyloidosis; high-dose chemotherapy; bortezomib; lenalidomide; cardiomyopathy; heart biopsy
Příznaky Recenzováno
Změnil Změnila: Soňa Böhmová, učo 232884. Změněno: 12. 2. 2014 14:25.
Anotace
Souhrn: Závažné poškození srdce depozity AL-amyloidu je kontraindikací vysokodávkované chemoterapie s transplantací autologních kmenových krvetvorných buněk. Závažné poškození srdce AL-amyloidem způsobuje četné život ohrožující komplikace i v průběhu klasické chemoterapie a často znemožňuje dodržení léčebného plánu. Předřazení transplantace srdce před léčbu AL-amyloidózy zásadně zlepší celkový stav pacienta a umožní mu absolvovat intenzivní léčbu AL-amyloidózy s nadějí na dosažení dlouhodobé kompletní remise nemoci. Závěr: U pacientů s těžkým poškozením srdce depozity AL-amyloidu bylo přínosné provést napřed transplantaci srdce od neživého dárce a léčbu AL-amyloidózy zahájit až 3 měsíce po transplantaci srdce. Při dobrém klinickém stavu pacientů po transplantaci srdce lze provést sběr autologních kmenových krvetvorných buněk a pacientům nabídnout vysokodávkovanou chemoterapii. V případě, že tato intenzivní léčba nenavodí remisi, je nutné použít další léčebné alternativy.
Anotace anglicky
Summary: Severe damage to the heart caused by AL amyloid deposits is a contraindication of high-dose chemotherapy with autologous haematopoietic stem cell transplantation. Severe heart damage caused by AL amyloid results in frequent life-threatening complications, even during the course of the classical chemotherapy treatment and it often makes keeping to the treatment schedule impossible. Scheduling heart transplantation before the treatment of AL amyloidosis will significantly improve the patients’ overall condition and enable them to undergo the intensive AL amyloidosis treatment with the hope that a long-term complete remission may be achieved. Conclusion: It was beneficial to perform the heart transplantation first and to initiate the AL amyloidosis treatment no sooner than three months after the heart transplantation in patients with severe heart damage caused by AL amyloid deposits. If the patients are in a good clinical conditions, autologous haematopoietic stem cells can be harvested after the heart transplantation and high-dose chemotherapy can be offered to the patients. If this intensive treatment does not induce remission, it is necessary to apply additional alternative treatments.
Návaznosti
MUNI/A/0723/2012, interní kód MUNázev: Nové klinické a diagnostické přístupy u hematogických malignit (Akronym: NoKliDiPřiHeMa)
Investor: Masarykova univerzita, Nové klinické a diagnostické přístupy u hematogických malignit, DO R. 2020_Kategorie A - Specifický výzkum - Studentské výzkumné projekty
NT13190, projekt VaVNázev: Molekulární charakteristika centrozomálních abnormalit a jejich prognostický význam pro pacienty s mnohočetným myelomem
Investor: Ministerstvo zdravotnictví ČR, Molekulární charakteristika centrozomálních abnormalit a jejich prognostický význam pro pacienty s mnohočetným myelomem
VytisknoutZobrazeno: 2. 4. 2023 07:44