Informační systém MU
ADAM, Zdeněk, Jan KREJČÍ, Marta KREJČÍ, Petr NĚMEC, Lenka ŠPINAROVÁ, Víta ŽAMPACHOVÁ, Zdeňka ČERMÁKOVÁ, T. PIKA, Luděk POUR, Zdeněk KOŘÍSTEK, Miroslav TOMIŠKA, Petr SZTURZ, Zdeněk KRÁL and Jiří MAYER. Transplantace srdce a následná léčba AL-amyloidózy (Heart transplantation and the subsequent treatment of AL amyloidosis). Vnitřní lékařství. Praha: Česká lékařská společnost J.E.Purkyně, 2013, vol. 59, No 2, p. 136-147. ISSN 0042-773X.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Transplantace srdce a následná léčba AL-amyloidózy
Name (in English) Heart transplantation and the subsequent treatment of AL amyloidosis
Authors ADAM, Zdeněk (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution), Jan KREJČÍ (203 Czech Republic, belonging to the institution), Marta KREJČÍ (203 Czech Republic, belonging to the institution), Petr NĚMEC (203 Czech Republic, belonging to the institution), Lenka ŠPINAROVÁ (203 Czech Republic, belonging to the institution), Víta ŽAMPACHOVÁ (203 Czech Republic, belonging to the institution), Zdeňka ČERMÁKOVÁ (203 Czech Republic, belonging to the institution), T. PIKA (203 Czech Republic), Luděk POUR (203 Czech Republic, belonging to the institution), Zdeněk KOŘÍSTEK (203 Czech Republic, belonging to the institution), Miroslav TOMIŠKA (203 Czech Republic, belonging to the institution), Petr SZTURZ (203 Czech Republic, belonging to the institution), Zdeněk KRÁL (203 Czech Republic, belonging to the institution) and Jiří MAYER (203 Czech Republic, belonging to the institution).
Edition Vnitřní lékařství, Praha, Česká lékařská společnost J.E.Purkyně, 2013, 0042-773X.
Other information
Original language Czech
Type of outcome Article in a journal
Field of Study 30200 3.2 Clinical medicine
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
RIV identification code RIV/00216224:14110/13:00065581
Organization unit Faculty of Medicine
Keywords (in Czech) AL-amyloidóza; vysokodávkovaná chemoterapie; bortezomib; lenalidomid; kardiomyopatie; srdeční biopsie
Keywords in English AL amyloidosis; high-dose chemotherapy; bortezomib; lenalidomide; cardiomyopathy; heart biopsy
Tags Reviewed
Changed by Changed by: Soňa Böhmová, učo 232884. Changed: 12. 2. 2014 14:25.
Abstract
Souhrn: Závažné poškození srdce depozity AL-amyloidu je kontraindikací vysokodávkované chemoterapie s transplantací autologních kmenových krvetvorných buněk. Závažné poškození srdce AL-amyloidem způsobuje četné život ohrožující komplikace i v průběhu klasické chemoterapie a často znemožňuje dodržení léčebného plánu. Předřazení transplantace srdce před léčbu AL-amyloidózy zásadně zlepší celkový stav pacienta a umožní mu absolvovat intenzivní léčbu AL-amyloidózy s nadějí na dosažení dlouhodobé kompletní remise nemoci. Závěr: U pacientů s těžkým poškozením srdce depozity AL-amyloidu bylo přínosné provést napřed transplantaci srdce od neživého dárce a léčbu AL-amyloidózy zahájit až 3 měsíce po transplantaci srdce. Při dobrém klinickém stavu pacientů po transplantaci srdce lze provést sběr autologních kmenových krvetvorných buněk a pacientům nabídnout vysokodávkovanou chemoterapii. V případě, že tato intenzivní léčba nenavodí remisi, je nutné použít další léčebné alternativy.
Abstract (in English)
Summary: Severe damage to the heart caused by AL amyloid deposits is a contraindication of high-dose chemotherapy with autologous haematopoietic stem cell transplantation. Severe heart damage caused by AL amyloid results in frequent life-threatening complications, even during the course of the classical chemotherapy treatment and it often makes keeping to the treatment schedule impossible. Scheduling heart transplantation before the treatment of AL amyloidosis will significantly improve the patients’ overall condition and enable them to undergo the intensive AL amyloidosis treatment with the hope that a long-term complete remission may be achieved. Conclusion: It was beneficial to perform the heart transplantation first and to initiate the AL amyloidosis treatment no sooner than three months after the heart transplantation in patients with severe heart damage caused by AL amyloid deposits. If the patients are in a good clinical conditions, autologous haematopoietic stem cells can be harvested after the heart transplantation and high-dose chemotherapy can be offered to the patients. If this intensive treatment does not induce remission, it is necessary to apply additional alternative treatments.
Links
MUNI/A/0723/2012, interní kód MUName: Nové klinické a diagnostické přístupy u hematogických malignit (Acronym: NoKliDiPřiHeMa)
Investor: Masaryk University, Category A
NT13190, research and development projectName: Molekulární charakteristika centrozomálních abnormalit a jejich prognostický význam pro pacienty s mnohočetným myelomem
Investor: Ministry of Health of the CR
Displayed: 1. 10. 2022 00:14