KOVÁŘ, Josef Jan, Michal HLAVICA, Jan PETŘÍK, Richard BÍŠKO and Jarmila NEDBALOVÁ. Nové prospekce zaniklých středověkých vrchnostenských sídel na jižní Moravě (New Prospections of Deserted Medieval Aristocratic Residences in Southern Moravia). In Archeologická prospekce a nedestruktivní archeologie, Jindřichův Hradec. 2013.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Nové prospekce zaniklých středověkých vrchnostenských sídel na jižní Moravě
Name (in English) New Prospections of Deserted Medieval Aristocratic Residences in Southern Moravia
Authors KOVÁŘ, Josef Jan, Michal HLAVICA, Jan PETŘÍK, Richard BÍŠKO and Jarmila NEDBALOVÁ.
Edition Archeologická prospekce a nedestruktivní archeologie, Jindřichův Hradec, 2013.
Other information
Original language Czech
Type of outcome Presentations at conferences
Field of Study Archaeology, anthropology, ethnology
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Organization unit Faculty of Arts
Keywords (in Czech) středověk; archeologie; kastellologie; Morava; hrad; tvrz
Keywords in English Middle Ages; archaeology; castellology; Moravia; castle; keep
Tags Archaeology, Bailey, castellology, castle, Church, Geology, GIS, GPS, medieval, medieval archaeology, Middle Age, Moravia, Vildenberk Castle
Changed by Changed by: Mgr. Michal Hlavica, Ph.D., učo 178604. Changed: 17/11/2016 08:38.
Abstract
Prezentace výsledků geoinformačního a návazného geologického a geofyzikálního výzkumu předpokládané tvrze v blízkosti románského farního kostela v Březníku, okr. Třebíč, a předběžné výsledky archeologického povrchového průzkumu na hradě Vildenberk u Pozořic na jižní Moravě.
Abstract (in English)
Presentation of results of geoinformatical and subsequent geological and geophysical research of presumed medieval keep in the vicinity of a roman parrish church in Breznik, Trebic district, and preliminary results of archaeological surface survey of the castle of Vildenberk near Pozořice, Southern Moravia.
Links
MUNI/21/KOV/2013, internal MU codeName: Revizní archeologický výzkum zásypu nelegálně kopané cisterny na středověkém hradě Vildenberk
Investor: Masaryk University, Internal projects of the Faculty of Arts
PrintDisplayed: 20/9/2021 03:30