ČAPKA, František. Československé odbory v roce 1968 a jejich snaha o "novou odborovou politiku" v mezinárodních vztazích (Czechoslovak Trade Unions in 1968 and Their Effort to the "New Trade Policy" in International Relations). Sborník prací Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity, řada společenských věd. Brno: Masarykova univerzita, 2012, 26/2012, No 2, p. 264-274. ISSN 1211-6068.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Československé odbory v roce 1968 a jejich snaha o "novou odborovou politiku" v mezinárodních vztazích
Name (in English) Czechoslovak Trade Unions in 1968 and Their Effort to the "New Trade Policy" in International Relations
Authors ČAPKA, František (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution).
Edition Sborník prací Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity, řada společenských věd, Brno, Masarykova univerzita, 2012, 1211-6068.
Other information
Original language Czech
Type of outcome Article in a journal
Field of Study 60101 History
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
RIV identification code RIV/00216224:14410/12:00058602
Organization unit Faculty of Education
Keywords (in Czech) Revoluční odborové hnutí; odbory; nová odborová politika; Národní fronta; Ústřední odborová rada; Světová odborová federace; mezinárodní vztahy
Keywords in English Revolutionary Trade; of Trade Unions; The World Federation of Trade Unions; international relations
Tags Reviewed
Changed by Changed by: doc. PhDr. František Čapka, CSc., učo 176. Changed: 4. 4. 2013 14:08.
Abstract
Studie sleduje vývoj k "nové odborové politice" od března 1968 v rozličných sférách odborových aktivit. Soustřeďuje se pak zejména na problematiku mezinárodní odborové politiky, která je přiblížena ve čtyřech základních okruzích. Gradace přichází po srpnu 1968, kdy se odbory jednoznačně staví na stranu polednového vývoje a jeho další pokračování.
Abstract (in English)
The Study describes the development of the "new trade union policy" since March 1968 in various spheres of trade union activities. In mainly focuses on issues of international trade union policy, which is outlined in four main areas. The cuĺmination occured after August 1968, when the trade unions clearly took the side of holding the line of after-January development and its continuation.
Links
GA409/06/1060, research and development projectName: Dějiny odborů v českých zemích v letech 1918-1948
Investor: Czech Science Foundation, The History of Trade Unions in the Czech Lands in 1918-1948
PrintDisplayed: 29. 11. 2022 16:24