ČAPKA, František. Československé odbory v roce 1968 a jejich snaha o "novou odborovou politiku" v mezinárodních vztazích. Sborník prací Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity, řada společenských věd. Brno: Masarykova univerzita, 2012, roč. 26/2012, č. 2, s. 264-274. ISSN 1211-6068.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Československé odbory v roce 1968 a jejich snaha o "novou odborovou politiku" v mezinárodních vztazích
Název anglicky Czechoslovak Trade Unions in 1968 and Their Effort to the "New Trade Policy" in International Relations
Autoři ČAPKA, František (203 Česká republika, garant, domácí).
Vydání Sborník prací Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity, řada společenských věd, Brno, Masarykova univerzita, 2012, 1211-6068.
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Článek v odborném periodiku
Obor 60101 History
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Kód RIV RIV/00216224:14410/12:00058602
Organizační jednotka Pedagogická fakulta
Klíčová slova česky Revoluční odborové hnutí; odbory; nová odborová politika; Národní fronta; Ústřední odborová rada; Světová odborová federace; mezinárodní vztahy
Klíčová slova anglicky Revolutionary Trade; of Trade Unions; The World Federation of Trade Unions; international relations
Příznaky Recenzováno
Změnil Změnil: doc. PhDr. František Čapka, CSc., učo 176. Změněno: 4. 4. 2013 14:08.
Anotace
Studie sleduje vývoj k "nové odborové politice" od března 1968 v rozličných sférách odborových aktivit. Soustřeďuje se pak zejména na problematiku mezinárodní odborové politiky, která je přiblížena ve čtyřech základních okruzích. Gradace přichází po srpnu 1968, kdy se odbory jednoznačně staví na stranu polednového vývoje a jeho další pokračování.
Anotace anglicky
The Study describes the development of the "new trade union policy" since March 1968 in various spheres of trade union activities. In mainly focuses on issues of international trade union policy, which is outlined in four main areas. The cuĺmination occured after August 1968, when the trade unions clearly took the side of holding the line of after-January development and its continuation.
Návaznosti
GA409/06/1060, projekt VaVNázev: Dějiny odborů v českých zemích v letech 1918-1948
Investor: Grantová agentura ČR, Dějiny odborů v českých zemích v letech 1918-1948
VytisknoutZobrazeno: 2. 12. 2022 21:04