EN

Klima školy a klima školní třídy - jak zjistit, co by mělo být v dotazníku

MAREŠ, Jan a Josef LUKAS. Klima školy a klima školní třídy - jak zjistit, co by mělo být v dotazníku. In seminář NÚCEM Hodnotenie kvality vzdelávania na ZŠ a SŠ v SR v kontexte prebiehajúcej obsahovej reformy vzdelávania. 2013.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Klima školy a klima školní třídy - jak zjistit, co by mělo být v dotazníku
Název anglicky School climate and classroom climate - how to find out what should be in the questionnaires
Autoři MAREŠ, Jan (203 Česká republika, garant, domácí) a Josef LUKAS (203 Česká republika).
Vydání seminář NÚCEM Hodnotenie kvality vzdelávania na ZŠ a SŠ v SR v kontexte prebiehajúcej obsahovej reformy vzdelávania, 2013.
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Vyžádané přednášky
Obor 5.1 Psychology and cognitive sciences
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
WWW URL
Kód RIV RIV/00216224:14230/13:00067879
Organizační jednotka Fakulta sociálních studií
Klíčová slova česky klima školy; klima školní třídy; diagnostika; evaluace
Klíčová slova anglicky school climate; clasroom climate; assessment; evaluation
Změnil Změnil: PhDr. Josef Lukas, Ph.D., učo 17887. Změněno: 31. 3. 2014 10:06.
Anotace
Příspěvek shrnuje zkušenosti se standardizací dotazníků mapujících klima školy a jejich alternativ v podobě jiných zdrojů informací a jiných způsobů získávání informací o klimatu školy a klimatu třídy. Autoevaluace klimatu školy je v příspěvku představována jako proces dialogu uvnitř školy a mapování potencionálně problémových oblastí, pokračující přes vlastní diagnostiku klimatu školy či jeho částí i způsoby práce s výsledky. Jako příklad slouží nástroje dostupné on-line (projekt "Cesta ke kvalitě").
Anotace anglicky
This paper summarizes experiences with standardized questionnaires charting school climate and their alternatives in the form of other sources of information and other ways of getting information about school climate and classroom climate. Self-evaluation of school climate in this paper is presented as the process of dialogue within schools and the process of mapping potential problem areas, continuing through their own school climate assessment as ways to work with the results. As the example of climate assessment serves some tools available online (project "Path to Quality").
VytisknoutZobrazeno: 25. 3. 2019 13:22

Další aplikace