PALETA, Tomáš. Maastricht Criteria of…Divergence? Národohospodářský obzor – Review of Economic Perspectives. Brno: Masaryk University, 2012, roč. 2012, č. 2, s. 92-119. ISSN 1213-2446.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Maastricht Criteria of…Divergence?
Název česky Divergenční Maastrichtská kritéria?
Autoři PALETA, Tomáš (203 Česká republika, garant, domácí).
Vydání Národohospodářský obzor – Review of Economic Perspectives, Brno, Masaryk University, 2012, 1213-2446.
Další údaje
Originální jazyk angličtina
Typ výsledku Článek v odborném periodiku
Obor 50200 5.2 Economics and Business
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
WWW Maastricht criteria of...divergence?
Kód RIV RIV/00216224:14560/12:00064346
Organizační jednotka Ekonomicko-správní fakulta
Klíčová slova česky monetární politika; Maastrichtská kritéria; Eurozóna; euro
Klíčová slova anglicky monetary policy; Maastricht criteria; Eurozone; euro
Štítky EMU accession, Euro, European monetary policy, European monetary union, Real convergence
Příznaky Mezinárodní význam, Recenzováno
Změnil Změnil: Ing. Tomáš Paleta, Ph.D., učo 13690. Změněno: 13. 3. 2013 09:29.
Anotace
This article focuses on problematic issues of the Maastricht criteria. The possible effect of attempt to meets the criteria is confronted with its intended purpose. Each criterion is analysed generally by pointing out problematic issues, subsequently, fulfilment by Eurozone members and risks for the Czech Republic, too, are shortly analysed. It is shown that in many cases fulfilling criteria can lead to a different development than was initially intended. The analysis reveals that attempts to meet the criteria can lead to divergence from Eurozone, can cause several economic problems and can bring pain with no gain.
Anotace česky
Článek se zaměřuje na problematické aspekty Maastrichtských kritérií. Jsou srovnány možné dopady plnění kritérií s jejich původním záměrem. Každé kritérium je analyzováno nejprve obecně se zdůrazněním problematických oblastí, následně je ukázáno plnění členy Eurozóny a krátce jsou představena rizika pro Českou republiku. Je ukázáno, že v mnoha případech může plnění kritéria vést k jinému vývoji, než bylo původně zamýšleno. Analýza odkrývá, že snaha o splněné kritérií může vést k divergenci v rámci Eurozóny, může způsobit různé ekonomické problémy a může přinést nekompenzovanou ztrátu.
Návaznosti
1M0524, projekt VaVNázev: Centrum výzkumu konkurenční schopnosti české ekonomiky
Investor: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Centrum výzkumu konkurenční schopnosti české ekonomiky
VytisknoutZobrazeno: 9. 6. 2023 15:47