PALETA, Tomáš. Maastricht Criteria of…Divergence? Národohospodářský obzor – Review of Economic Perspectives. Brno: Masaryk University, 2012, vol. 2012, No 2, p. 92-119. ISSN 1213-2446.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Maastricht Criteria of…Divergence?
Name in Czech Divergenční Maastrichtská kritéria?
Authors PALETA, Tomáš (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution).
Edition Národohospodářský obzor – Review of Economic Perspectives, Brno, Masaryk University, 2012, 1213-2446.
Other information
Original language English
Type of outcome Article in a journal
Field of Study 50200 5.2 Economics and Business
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
WWW Maastricht criteria of...divergence?
RIV identification code RIV/00216224:14560/12:00064346
Organization unit Faculty of Economics and Administration
Keywords (in Czech) monetární politika; Maastrichtská kritéria; Eurozóna; euro
Keywords in English monetary policy; Maastricht criteria; Eurozone; euro
Tags EMU accession, Euro, European monetary policy, European monetary union, Real convergence
Tags International impact, Reviewed
Changed by Changed by: Ing. Tomáš Paleta, Ph.D., učo 13690. Changed: 13/3/2013 09:29.
Abstract
This article focuses on problematic issues of the Maastricht criteria. The possible effect of attempt to meets the criteria is confronted with its intended purpose. Each criterion is analysed generally by pointing out problematic issues, subsequently, fulfilment by Eurozone members and risks for the Czech Republic, too, are shortly analysed. It is shown that in many cases fulfilling criteria can lead to a different development than was initially intended. The analysis reveals that attempts to meet the criteria can lead to divergence from Eurozone, can cause several economic problems and can bring pain with no gain.
Abstract (in Czech)
Článek se zaměřuje na problematické aspekty Maastrichtských kritérií. Jsou srovnány možné dopady plnění kritérií s jejich původním záměrem. Každé kritérium je analyzováno nejprve obecně se zdůrazněním problematických oblastí, následně je ukázáno plnění členy Eurozóny a krátce jsou představena rizika pro Českou republiku. Je ukázáno, že v mnoha případech může plnění kritéria vést k jinému vývoji, než bylo původně zamýšleno. Analýza odkrývá, že snaha o splněné kritérií může vést k divergenci v rámci Eurozóny, může způsobit různé ekonomické problémy a může přinést nekompenzovanou ztrátu.
Links
1M0524, research and development projectName: Centrum výzkumu konkurenční schopnosti české ekonomiky
Investor: Ministry of Education, Youth and Sports of the CR, Research Centre for the Competitiveness of the Czech Economy
PrintDisplayed: 31/5/2023 19:42