ČOUPKOVÁ, Eva. "Vile Treachery in my Castle!" Subversion of Patriarchal Castle in Early Gothic Plays The Kentish Barons and The Ward of the Castle. In Gothic: Culture, subculture, counterculture. 2013.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název "Vile Treachery in my Castle!" Subversion of Patriarchal Castle in Early Gothic Plays The Kentish Barons and The Ward of the Castle
Autoři ČOUPKOVÁ, Eva (203 Česká republika, garant, domácí).
Vydání Gothic: Culture, subculture, counterculture, 2013.
Další údaje
Originální jazyk angličtina
Typ výsledku Konferenční abstrakt
Obor Písemnictví, masmedia, audiovize
Stát vydavatele Velká Británie
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
WWW URL
Kód RIV RIV/00216224:14640/13:00067892
Organizační jednotka Centrum jazykového vzdělávání
Klíčová slova anglicky subversion; heroine; villain; castle; minor figures; Walpole
Příznaky Mezinárodní význam
Změnil Změnila: PaedDr. Marta Holasová, Ph.D., učo 38218. Změněno: 8. 4. 2014 14:30.
Anotace
This paper discusses two early gothic dramas which were performed during Walpole’ s lifetime – The Kentish Barons (1791), the only play of Francis North, and the single play of Miss Burke entitled The Ward of the Castle (1793). Many critics read the Gothic writing as fundamentally subversive since it questions the political and social status quo. Kate F. Ellis sees the Gothic as the “subversion of domestic ideology” - a reaction to gender roles and separate-sphere ideology that emerged at the end of the 18th century. Gothic castle becomes a dangerous place- protagonists are imprisoned within its walls, longing for freedom; or they are exiled from it, unable to get inside. Moreover, it is a place where the master of the castle (a tyrant) exercises his unlimited power which is often directed against an unfortunate heroine. However, the Gothic play as a genre simultaneously employs and satirizes Gothic conventions, including the notion of a tyrant as the master of his castle. Through the frequent use of disguise and trapdoor, well-known devices in the Gothic Drama, both plays contain earthy humour, not so common in the Gothic novel, which makes them highly enjoyable.
Anotace česky
Ve dnech 8.3. až 9.3. jsem se zúčastnila konference Gothic: Culture, subculture, counterculture, konané ve Velké Británii na St. Marys University College v Twickenhamu. Katedra anglistiky a humanitních studií se specializuje na žánr "gothic". Jako jediný účastník z MU i České republiky jsem měla možnost prezentovat naši univerzitu. Konference byla přístupná jak odborníkům z celého světa, tak i široké veřejnosti. Na konferenci jsem přednesla příspěvek nazvaný "Vile Treachery in my Castle!" Subversion of Patriarchal Castle in Early Gothic Plays The Kentish Barons and The Ward of the Castle. Dle předběžných informací organizátorů konference bude zřejmě možné prezentace ve formě článku vydat v připravovaném sborníku.
VytisknoutZobrazeno: 26. 6. 2022 01:19