TAUŠOVÁ, Kristýna. ŘEČOVÉ DOVEDNOSTI A STRATEGIE UČENÍ – OVĚŘOVÁNÍ A MODIFIKACE KATEGORIÁLNÍCH SYSTÉMŮ PRO HODNOCENÍ UČEBNIC NĚMECKÉHO JAZYKA (Language Skills and Learning Strategies – Validation and Modification of the Systems of Categories for German Language Textbooks Evaluation). In Janíková, V., Píšová, M., Hanušová, S. (Eds.). Aktuální témata výzkumu učení a vyučování cizím jazykům. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2012. p. 147-156. Spisy pedagogické fakulty MU 159. ISBN 978-80-210-6109-5.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name ŘEČOVÉ DOVEDNOSTI A STRATEGIE UČENÍ – OVĚŘOVÁNÍ A MODIFIKACE KATEGORIÁLNÍCH SYSTÉMŮ PRO HODNOCENÍ UČEBNIC NĚMECKÉHO JAZYKA
Name in Czech ŘEČOVÉ DOVEDNOSTI A STRATEGIE UČENÍ – OVĚŘOVÁNÍ A MODIFIKACE KATEGORIÁLNÍCH SYSTÉMŮ PRO HODNOCENÍ UČEBNIC NĚMECKÉHO JAZYKA
Name (in English) Language Skills and Learning Strategies – Validation and Modification of the Systems of Categories for German Language Textbooks Evaluation
Authors TAUŠOVÁ, Kristýna (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution).
Edition 1. vydání. Brno, Aktuální témata výzkumu učení a vyučování cizím jazykům, p. 147-156, 10 pp. Spisy pedagogické fakulty MU 159, 2012.
Publisher Masarykova univerzita
Other information
Original language Czech
Type of outcome Chapter(s) of a specialized book
Field of Study 50300 5.3 Education
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Publication form printed version "print"
RIV identification code RIV/00216224:14410/12:00064361
Organization unit Faculty of Education
ISBN 978-80-210-6109-5
Keywords (in Czech) katalogy kritérií kategoriální systémy řečové dovednosti strategie učení učebnice němčina jako druhý cizí jazyk
Keywords in English systems of categories language skills learning strategies textbooks German as a second foreign language
Tags Reviewed
Changed by Changed by: Mgr. Kristýna Taušová, učo 105118. Changed: 7. 4. 2013 18:56.
Abstract
Kapitola přináší pohled do historie tvorby katalogů kritérií pro hodnocení učebnic cizích jazyků. Dále popisuje výzkum týkající se ověřování kategoriálních systémů pro hodnocení strategií učení ve spojitosti s řečovými dovednostmi v učebnicích němčiny pro druhý cizí jazyk z hlediska míry shody mezi dvěma kódovateli, jeho následnou modifikaci a finální podobu.
Abstract (in English)
The paper presents development of the inventories of criterions for evaluation of foreign language textbooks in the past. The author describes the validation of systems of categories for evaluation of learning strategies in textbooks for German as a second foreign language by calculation of inter-rater reliability, its modification and final version.
Links
MUNI/A/0884/2011, interní kód MUName: Aktuální témata výzkumu učení a vyučování cizím jazykům (Acronym: AKTEV)
Investor: Masaryk University, Category A
PrintDisplayed: 13. 8. 2022 02:24