KUBEŠA, Tomáš. Právní aspekty prodeje software z druhé ruky (Legal aspects of software resale). Právní fórum. Praha: Wolters Kluver ČR, a. s., 2011, vol. 8, No 1, p. 21-29. ISSN 1214-7966.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Právní aspekty prodeje software z druhé ruky
Name in Czech Právní aspekty prodeje software z druhé ruky
Name (in English) Legal aspects of software resale
Authors KUBEŠA, Tomáš (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution).
Edition Právní fórum, Praha, Wolters Kluver ČR, a. s. 2011, 1214-7966.
Other information
Original language Czech
Type of outcome Article in a journal
Field of Study 50500 5.5 Law
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
RIV identification code RIV/00216224:14220/11:00064368
Organization unit Faculty of Law
Keywords (in Czech) počítačový program; prodej z druhé ruky; software - ochrana; webová stránka
Keywords in English computer program; software resale; software - protection; website
Changed by Changed by: Mgr. Petra Georgala, učo 32967. Changed: 7/4/2014 09:39.
Abstract
Autor zastává stanovisko, že druhotný prodej software je po právní stránce možný v každím případě, ne vždy tomu tak je po technické stránce, případně jsou tomu také kladeny překážky ze strany výrobců.
Abstract (in English)
The author clarifies, that software resale is to be possible under any circumstances. However, technical limitations are often imposed by software creators.
Links
MUNI/B/0919/2011, interní kód MUName: Studentská vědecká odborná činnost (Acronym: SVOČ)
Investor: Masaryk University, Category B
PrintDisplayed: 7/7/2022 09:53