KALITA, Zbyněk. Národní registr cévních mozkových příhod (registr IKTA) – je potřebný? (National Register of Strokes (IKTA) – Is It Needed?). Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie. Praha: Česká lékařská společnost J.E.Purkyně, 2013, vol. 76, No 1, p. 23-25. ISSN 1210-7859.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Národní registr cévních mozkových příhod (registr IKTA) – je potřebný?
Name (in English) National Register of Strokes (IKTA) – Is It Needed?
Authors KALITA, Zbyněk (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution).
Edition Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie, Praha, Česká lékařská společnost J.E.Purkyně, 2013, 1210-7859.
Other information
Original language Czech
Type of outcome Article in a journal
Field of Study 30000 3. Medical and Health Sciences
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Impact factor Impact factor: 0.159
RIV identification code RIV/00216224:14110/13:00067904
Organization unit Faculty of Medicine
UT WoS 000314553500002
Keywords (in Czech) registr; cévní mozková příhoda; epidemiologie
Keywords in English register; stroke; epidemiology
Tags International impact, Reviewed
Changed by Changed by: Ing. Mgr. Věra Pospíšilíková, učo 9005. Changed: 15. 3. 2013 17:34.
Abstract
Registr cévních mozkových příhod IKTA byl doporučen Ministerstvem zdravotnictví ČR (MZd ČR) a Českou neurologickou společností, její cerebrovaskulární sekcí, také pro hodnocení výkonnosti certifikovaných pracovišť zařazených do sítě péče o cerebrovaskulární onemocnění v České republice. Dosavadní a dostupné informační systémy jsou nepřesné a nedají se pro hodnocení využít. Registr IKTA vznikl po roce 1994 jako kompatibilní registr s European Stroke Database (ESDB), v dalších letech byl aktualizován a na doporučení MZd ČR je nyní spravován Institutem biostatistiky a analýz Masarykovy univerzity. Cílem registru je získat validní informace o epidemiologických skutečnostech v České republice a ty využít pro zkvalitnění péče o pacienty s cerebrovaskulárním onemocněním.
Abstract (in English)
Stroke Register named IKTA has been recommended by the Ministry of Health of Czech Republic, by the Czech Neurological Society, and by the Cerebrovascular Section of the Czech Neurological Society for performance evaluation in centers certified for stroke treatment in the Czech Republic. Existing available information systems are inaccurate and can not be used for estimation of the stroke epidemiology. Register IKTA started after 1994 as a register compatible with the European Stroke Database (ESDB), later was updated, and based on the recommendation of the Ministry of Health is now administered by the Institute of Biostatistics and Analyses of Masaryk University in Brno. The aim of this register is to get exact information about epidemiology in Czech republic and this apply to improvement of care.
Links
EE2.4.12.0046, research and development projectName: Vzdělávací síť iktových center
PrintDisplayed: 12. 8. 2022 17:32