TUŠKOVÁ, Jana Marie. Transonymizace oikonym a její projevy v morfologické rovině. Acta onomastica, Praha: Ústav pro jazyk český AV ČR, 2012, LIII, č. 1, s. 324-334. ISSN 1211-4413.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Transonymizace oikonym a její projevy v morfologické rovině
Název anglicky Transonymisation of oikonyms and its results in morfological level
Autoři TUŠKOVÁ, Jana Marie (203 Česko, garant, domácí).
Vydání Acta onomastica, Praha, Ústav pro jazyk český AV ČR, 2012, 1211-4413.
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Článek v odborném periodiku
Obor 60200 6.2 Languages and Literature
Stát vydavatele Česko
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Kód RIV RIV/00216224:14410/12:00067922
Organizační jednotka Pedagogická fakulta
Klíčová slova česky oikonyma - chrématonyma - transonymizace - morfologicý aspekt - korpus SYN2005
Klíčová slova anglicky oikonyms - chrematonyms - transonymisation - morfological aspects - SYN2005 corpus
Příznaky Recenzováno
Změnil Změnila: Dana Nesnídalová, učo 831. Změněno: 1. 4. 2019 09:15.
Anotace
Příspěvek se zabývá otázkou transonymizace proprií a jeho výsledky pocházejí z rozsáhlého výzkumu oikonym češtiny doložených v materiálu korpusu SYN2005. Vychází z dosud existujícího pojetí transonymizace, které rozšiřuje o typ tzv. „víceslovné transonymizace“, ke kterému často dochází při transonymizaci oikonym v chrématonyma, např. Brno - „sportovní klub“ Kometa Brno. Popisuje faktory ovlivňující proces transonymizace oikonym, jež dělí na mimojazykové a jazykové. Část článku je věnována morfologickým aspektům chrématonym. Materiál korpusu SYN2005 poskytuje možnosti k popisu vývojových tendencí v deklinaci chrématonym vzniklých transonymizací oikonym.
Anotace anglicky
The contribution deals with the transonymisation of propria which is explored on Czech oikonyms exemplified in SYN2005 corpus. It proceeds from the current conception of transonymisation, extending it by a type of co-called “multiverbal transonymisation”, which is a frequent case in transonymisation of oikonyms to chrematonyms, e.g. Brno - Kometa Brno. It describes the factors influencing the process of transonymisation of oikonyms which can be divided into an out-of- language and language categories. Part of the contribution is dedicated to the morfological aspect of chrematonyms. The SYN2005 corpus material was used to describe development trends in the choice of endings in paradigms of chrematonyms created by transonymisation of oikonyms.
Typ Název Vložil/a Vloženo Práva
Transonymizace_oikonym.doc   Verze souboru Tušková, J. 18. 3. 2013

Práva

Právo číst
 
Právo vkládat
 
Právo spravovat
  • osoba Dana Nesnídalová, učo 831
Atributy
 
Vytisknout
Požádat autora o autorský výtisk Zobrazeno: 5. 7. 2020 17:16