KOLÁŘOVÁ, Ivana. Univerbizační tendence v pojmenování jevů z oblasti zdravotnictví (na materiále Českého národního korpusu). In Čmejrková, S. & Hoffmannová, J. & Klímová, J. Čeština v pohledu synchronním a diachronním. Stoleté kořeny Ústavu pro jazyk český. 1. vyd. Praha: Univerzita Karlova, Nakladatelství Karolinum, 2012. s. 561-566. ISBN 978-80-246-2121-0.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Univerbizační tendence v pojmenování jevů z oblasti zdravotnictví (na materiále Českého národního korpusu)
Název česky Univerbizační tendence v pojmenování jevů z oblasti zdravotnictví (na materiále Českého národního korpusu)
Název anglicky Univerbization – trends of word-forming new one-word lexical units naming phenomena of the public health (in the texts of the Czech National Corpus)
Autoři KOLÁŘOVÁ, Ivana (203 Česká republika, garant, domácí).
Vydání 1. vyd. Praha, Čeština v pohledu synchronním a diachronním. Stoleté kořeny Ústavu pro jazyk český, od s. 561-566, 6 s. 2012.
Nakladatel Univerzita Karlova, Nakladatelství Karolinum
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Stať ve sborníku
Obor 60200 6.2 Languages and Literature
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Forma vydání tištěná verze "print"
Kód RIV RIV/00216224:14410/12:00064420
Organizační jednotka Pedagogická fakulta
ISBN 978-80-246-2121-0
Klíčová slova anglicky univerbizates; multiverbal units; Czech National Corpus; terminology of public health care; frequency of univerbizates; frequency of multiverbal units
Příznaky Recenzováno
Změnil Změnila: PhDr. Ivana Kolářová, CSc., učo 44114. Změněno: 3. 4. 2013 17:25.
Anotace
V příspěvku sledujeme konkurenci sousloví užívaných ve sféře zdravotnictví a od nich tvořených jednoslovných názvů – univerbizátů: názvů osob (očař = oční lékař), odborných pracovišť (záchranka = záchranná služba), lidských orgánů (slepák = slepé střevo), chorob (Alzheimer = Alzheimerova choroba), léčebných procedur (reflexoterapie = reflexní terapie). Základním kritériem třídění univerbizátů je jejich význam, dalšími kritérii jsou: a) slovotvorný postup a slovotvorný prostředek, popř. též slovotvorné vlastnosti základového slova: rozlišujeme univerbizáty tvořené derivací, konverzí a přechodem sousloví v kompozitum; b) frekvence: zajímá nás zejména poměr frekvence univerbizátu a odpovídajícího sousloví; c) stylová hodnota: univerbizáty mohou být standardní neutrální i příznakové (termíny), častěji jsou substandardní s expresivitou nižší (hovorové) nebo vyšší (slangové). V závěru srovnáme výsledky výzkumu univerbizátů ze zdravotnictví a staršího výzkumu univerbizátů z více oblastí a upozorníme na jejich homonymii s jinými výrazy.
Anotace anglicky
The article focuses on the univerbizates (one-word lexems that have been formed by fusion of multi-word lexical units), that are used in the sphere of public health care. We study the univerbizates in the text of the Czech National Corpus and we classify them according to: a) meaning; b) word-forming procedure and word-forming structure; d) frequency; c) stylish differentiation. We have observed about 70 % i univerbizates in the texts of public care, that are derived from adjectives, 70 % of them were formed by suffixes -ák and -ka. About 40 % of the univerbizates used in the sphere of the public health are homonymous with other words, for example kožař (physician; man working in the leather industry); žluťák (Žlutý kopec – Yellow Hill; žluté triko – yellow T-shirt), Huntington, Alzheimer (names of the diseases and of the physicians who described them).
VytisknoutZobrazeno: 16. 5. 2022 13:27