KOLÁŘOVÁ, Ivana. Univerbizační tendence v pojmenování jevů z oblasti zdravotnictví (na materiále Českého národního korpusu) (Univerbization – trends of word-forming new one-word lexical units naming phenomena of the public health (in the texts of the Czech National Corpus)). In Čmejrková, S. & Hoffmannová, J. & Klímová, J. Čeština v pohledu synchronním a diachronním. Stoleté kořeny Ústavu pro jazyk český. 1st ed. Praha: Univerzita Karlova, Nakladatelství Karolinum, 2012. p. 561-566. ISBN 978-80-246-2121-0.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Univerbizační tendence v pojmenování jevů z oblasti zdravotnictví (na materiále Českého národního korpusu)
Name in Czech Univerbizační tendence v pojmenování jevů z oblasti zdravotnictví (na materiále Českého národního korpusu)
Name (in English) Univerbization – trends of word-forming new one-word lexical units naming phenomena of the public health (in the texts of the Czech National Corpus)
Authors KOLÁŘOVÁ, Ivana (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution).
Edition 1. vyd. Praha, Čeština v pohledu synchronním a diachronním. Stoleté kořeny Ústavu pro jazyk český, p. 561-566, 6 pp. 2012.
Publisher Univerzita Karlova, Nakladatelství Karolinum
Other information
Original language Czech
Type of outcome Proceedings paper
Field of Study 60200 6.2 Languages and Literature
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Publication form printed version "print"
RIV identification code RIV/00216224:14410/12:00064420
Organization unit Faculty of Education
ISBN 978-80-246-2121-0
Keywords in English univerbizates; multiverbal units; Czech National Corpus; terminology of public health care; frequency of univerbizates; frequency of multiverbal units
Tags Reviewed
Changed by Changed by: PhDr. Ivana Kolářová, CSc., učo 44114. Changed: 3. 4. 2013 17:25.
Abstract
V příspěvku sledujeme konkurenci sousloví užívaných ve sféře zdravotnictví a od nich tvořených jednoslovných názvů – univerbizátů: názvů osob (očař = oční lékař), odborných pracovišť (záchranka = záchranná služba), lidských orgánů (slepák = slepé střevo), chorob (Alzheimer = Alzheimerova choroba), léčebných procedur (reflexoterapie = reflexní terapie). Základním kritériem třídění univerbizátů je jejich význam, dalšími kritérii jsou: a) slovotvorný postup a slovotvorný prostředek, popř. též slovotvorné vlastnosti základového slova: rozlišujeme univerbizáty tvořené derivací, konverzí a přechodem sousloví v kompozitum; b) frekvence: zajímá nás zejména poměr frekvence univerbizátu a odpovídajícího sousloví; c) stylová hodnota: univerbizáty mohou být standardní neutrální i příznakové (termíny), častěji jsou substandardní s expresivitou nižší (hovorové) nebo vyšší (slangové). V závěru srovnáme výsledky výzkumu univerbizátů ze zdravotnictví a staršího výzkumu univerbizátů z více oblastí a upozorníme na jejich homonymii s jinými výrazy.
Abstract (in English)
The article focuses on the univerbizates (one-word lexems that have been formed by fusion of multi-word lexical units), that are used in the sphere of public health care. We study the univerbizates in the text of the Czech National Corpus and we classify them according to: a) meaning; b) word-forming procedure and word-forming structure; d) frequency; c) stylish differentiation. We have observed about 70 % i univerbizates in the texts of public care, that are derived from adjectives, 70 % of them were formed by suffixes -ák and -ka. About 40 % of the univerbizates used in the sphere of the public health are homonymous with other words, for example kožař (physician; man working in the leather industry); žluťák (Žlutý kopec – Yellow Hill; žluté triko – yellow T-shirt), Huntington, Alzheimer (names of the diseases and of the physicians who described them).
PrintDisplayed: 27. 5. 2022 04:19