LATTOVÁ, Silvia. Hudobné dielo a jeho úprava v právnych predpisoch (The musical work and its modification in legal regulations). In Masarykova univerzita. Cofola 2012 Sborník příspevku z medzinárodní konference pořádané Právnickou fakultou Masarykovy univerzity 17. - 19. 5. 2012 v Brně. prvé. Brno: Masarykova univerzita, 2012. p. 688-696. ISBN 978-80-210-5929-0.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Hudobné dielo a jeho úprava v právnych predpisoch
Name (in English) The musical work and its modification in legal regulations
Authors LATTOVÁ, Silvia (703 Slovakia, guarantor, belonging to the institution).
Edition prvé. Brno, Cofola 2012 Sborník příspevku z medzinárodní konference pořádané Právnickou fakultou Masarykovy univerzity 17. - 19. 5. 2012 v Brně, p. 688-696, 9 pp. 2012.
Publisher Masarykova univerzita
Other information
Original language Slovak
Type of outcome Proceedings paper
Field of Study 50500 5.5 Law
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Publication form electronic version available online
WWW URL
RIV identification code RIV/00216224:14220/12:00064421
Organization unit Faculty of Law
ISBN 978-80-210-5929-0
Keywords (in Czech) Autorské právo; hudobné dielo;
Keywords in English Copyright law; musical authors work;
Tags rivok
Tags Reviewed
Changed by Changed by: Mgr. Petra Georgala, učo 32967. Changed: 23. 4. 2013 09:45.
Abstract
Príspevok pojednáva o vzťahu populárnej kultúry a autorského práva, konkrétne o vzťahu hudobného diela ako predmetu autorskoprávnych vzťahov a právnych predpisov upravujúcich právo duševného vlastníctva.
Abstract (in English)
This article is attended to the relationship of the pop culture and the copyright law, more concrete this article is concerned to the musical authors work as the subject of the legal authors relationship and the legal regulation modifying the intellectual property law.
PrintDisplayed: 20. 5. 2022 23:18