PRŮCHA, Petr. Správní právo, obecná část (Administrative law, the general part). 8. doplněné. Brno: Doplněk - Brno, A.Čeněk - Plzeň, 2012. 427 pp. ISBN 978-80-7239-281-0.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Správní právo, obecná část
Name in Czech Správní právo, obecná část
Name (in English) Administrative law, the general part
Authors PRŮCHA, Petr.
Edition 8. doplněné. Brno, 427 pp. 2012.
Publisher Doplněk - Brno, A.Čeněk - Plzeň
Other information
Type of outcome Textbook
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
ISBN 978-80-7239-281-0
Changed by Changed by: prof. JUDr. Petr Průcha, CSc., učo 883. Changed: 21/3/2013 09:40.
Abstract
Jedná se o učebnici tzv. obecné části správního práva, zahrnující výklad základních pojmů a institutů, včetně charakteristiky organizace veřejné správy a záruk zákonnosti ve veřejné správě.
Abstract (in Czech)
Jedná se o učebnici tzv. obecné části správního práva, zahrnující výklad základních pojmů a institutů, včetně charakteristiky organizace veřejné správy a záruk zákonnosti ve veřejné správě.
Abstract (in English)
This is a textbook on the general part of administrative law, including the explanation of basic concepts and institutions, including the characteristics of the organization of public administration and guarantees of legality in public administration.
PrintDisplayed: 15/4/2021 12:35