ZIKOVÁ, Markéta. Není nula jako nula: fonologie nulových koncovek Nsg a Gpl v češtině (Not All Zeros Are the Same: The Phonology of Zero Nsg and Gpl Markers in Czech). In Čmejrková, S., J. Hoffmannová & J. Klímová. Čeština v pohledu synchronním a diachronním. Stoleté kořeny Ústavu pro jazyk český. Praha: Karolinum, 2012. p. 603-608. ISBN 978-80-246-2121-0.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Není nula jako nula: fonologie nulových koncovek Nsg a Gpl v češtině
Name (in English) Not All Zeros Are the Same: The Phonology of Zero Nsg and Gpl Markers in Czech
Authors ZIKOVÁ, Markéta (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution).
Edition Praha, Čeština v pohledu synchronním a diachronním. Stoleté kořeny Ústavu pro jazyk český. p. 603-608, 6 pp. 2012.
Publisher Karolinum
Other information
Original language Czech
Type of outcome Proceedings paper
Field of Study 60200 6.2 Languages and Literature
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Publication form printed version "print"
RIV identification code RIV/00216224:14210/12:00065183
Organization unit Faculty of Arts
ISBN 978-80-246-2121-0
Keywords (in Czech) fonologie; nulové pádové koncovky; jery; čeština
Keywords in English phonology; zero case markers; yers; Czech
Changed by Changed by: doc. Mgr. Markéta Ziková, Ph.D., učo 9336. Changed: 3/6/2013 08:21.
Abstract
This paper analyzes phonology of zero case markers in Czech within a goverment-based framework. I argue that the different behaviour of consonant-liquid stems before Nsg and Gpl zeros – there are no syllabic consonants in Gpl – follows from the fact that they have a different lexical representation: while the Nsg zero is literally nothing, the Gpl marker is a floating vowel. The case markers at hand are analyzed from the synchronic and diachronic point of view as well.
Abstract (in English)
This paper analyzes phonology of zero case markers in Czech within a goverment-based framework. I argue that the different behaviour of consonant-liquid stems before Nsg and Gpl zeros – there are no syllabic consonants in Gpl – follows from the fact that they have a different lexical representation: while the Nsg zero is literally nothing, the Gpl marker is a floating vowel. The case markers at hand are analyzed from the synchronic and diachronic point of view as well.
Links
GAP406/11/0294, research and development projectName: Nový encyklopedický slovník češtiny online (Enc-Czech online)
Investor: Czech Science Foundation, Standard Projects
PrintDisplayed: 3/3/2021 16:51