KOSTÍK, Radim. Několik poznámek k institutu národní správy. Právní rozhledy. Praha, 2012, roč. 20, č. 22, s. 777-781. ISSN 1210-6410.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Několik poznámek k institutu národní správy
Název anglicky Several notes on National Institute of Administration
Autoři KOSTÍK, Radim (203 Česká republika, garant, domácí).
Vydání Právní rozhledy, Praha, 2012, 1210-6410.
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Článek v odborném periodiku
Obor 50500 5.5 Law
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Kód RIV RIV/00216224:14220/12:00081858
Organizační jednotka Právnická fakulta
Klíčová slova česky národní správa; vlastnické spory; majetek
Klíčová slova anglicky National Administration; property disputes; possession
Štítky rivok
Změnil Změnila: Mgr. Petra Georgala, učo 32967. Změněno: 1. 4. 2016 11:08.
Anotace
Institut národní správy se několik desetiletí reálně neuplatňuje, neboť předpoklady pro jeho „prohlášení“ na majetek s ohledem na společensko-politický vývoj již dávno pominuly. V právní praxi se ale i nadále se­tkáváme s vlastnickými spory týkajícími se majetku (zejména nemovitostí), ke kterému byla do nedávné doby národní správa v katastru nemovitostí zapsána. A právě podrobnější seznámení se s tímto institutem a okolnostmi jeho vzniku je nezbytné pro úspěšné bránění vlastnického práva k takovému majetku.
Anotace anglicky
Institut national administration for decades actually apply because the preconditions for its "statement" on the property with a view of the socio-political developments have long since passed away. In legal practice, but continued to meet with ownership disputes regarding assets (especially real estate), which was until recently the national administration in the real estate registered. And just more familiar with this institute and the circumstances of its creation it is essential for successfully defending the ownership rights to the property.
VytisknoutZobrazeno: 6. 7. 2022 08:17