KOSTÍK, Radim. Několik poznámek k institutu národní správy (Several notes on National Institute of Administration). Právní rozhledy. Praha, 2012, vol. 20, No 22, p. 777-781. ISSN 1210-6410.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Několik poznámek k institutu národní správy
Name (in English) Several notes on National Institute of Administration
Authors KOSTÍK, Radim (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution).
Edition Právní rozhledy, Praha, 2012, 1210-6410.
Other information
Original language Czech
Type of outcome Article in a journal
Field of Study 50500 5.5 Law
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
RIV identification code RIV/00216224:14220/12:00081858
Organization unit Faculty of Law
Keywords (in Czech) národní správa; vlastnické spory; majetek
Keywords in English National Administration; property disputes; possession
Tags rivok
Changed by Changed by: Mgr. Petra Georgala, učo 32967. Changed: 1/4/2016 11:08.
Abstract
Institut národní správy se několik desetiletí reálně neuplatňuje, neboť předpoklady pro jeho „prohlášení“ na majetek s ohledem na společensko-politický vývoj již dávno pominuly. V právní praxi se ale i nadále se­tkáváme s vlastnickými spory týkajícími se majetku (zejména nemovitostí), ke kterému byla do nedávné doby národní správa v katastru nemovitostí zapsána. A právě podrobnější seznámení se s tímto institutem a okolnostmi jeho vzniku je nezbytné pro úspěšné bránění vlastnického práva k takovému majetku.
Abstract (in English)
Institut national administration for decades actually apply because the preconditions for its "statement" on the property with a view of the socio-political developments have long since passed away. In legal practice, but continued to meet with ownership disputes regarding assets (especially real estate), which was until recently the national administration in the real estate registered. And just more familiar with this institute and the circumstances of its creation it is essential for successfully defending the ownership rights to the property.
PrintDisplayed: 6/7/2022 17:36