ZBÍRAL, David. Legislativní rámec, raný vývoj a průběh inkvizičních procesů ve 13.-14. století (Legislative framework, early development and shape of the inquisitional trials in the 13th-14th centuries). Pantheon : religionistický časopis. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2012, roč. 7, č. 2, p. 3-16. ISSN 1803-2443.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Legislativní rámec, raný vývoj a průběh inkvizičních procesů ve 13.-14. století
Name in Czech Legislativní rámec, raný vývoj a průběh inkvizičních procesů ve 13.-14. století
Name (in English) Legislative framework, early development and shape of the inquisitional trials in the 13th-14th centuries
Authors ZBÍRAL, David (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution).
Edition Pantheon : religionistický časopis, Pardubice, Univerzita Pardubice, 2012, 1803-2443.
Other information
Original language Czech
Type of outcome Article in a journal
Field of Study 60300 6.3 Philosophy, Ethics and Religion
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
RIV identification code RIV/00216224:14210/12:00058629
Organization unit Faculty of Arts
Keywords (in Czech) inkvizice; procedura; právní dokumenty; inkvizitorské příručky; hereze
Keywords in English inquisition; procedure; legal documents; inquisitorial manuals; heresy
Tags rivok
Tags Reviewed
Changed by Changed by: Mgr. Vendula Hromádková, učo 108933. Changed: 11. 4. 2013 11:35.
Abstract
Tento článek rozebírá dokumenty tvořící legislativní rámec inkviziční procedury ve 13.-14. století a diskutuje o podobě inkvizičních procesů v této době. Text je zarámován článkem Christine Caldwell Amesové "Does Inquisition Belong to Religious History?" (American Historical Review 110/1, 2005, 11-37). Považuje inkviziční proceduru za součást dějin náboženství a za téma, jež může poukázat na některá omezení převažujícího pojmu náboženství, založeného především na osvícenském normativním pojetí (správného) náboženství bez znečišťujícího vlivu moci, ekonomie, donucování a násilí.
Abstract (in English)
This article presents the documents forming the legislative framework of the inquisitional procedure in the 13th-14th centuries, and discusses the shape of inquisitional trials in this period. The text is framed by Christine Caldwell Ames' article "Does Inquisition Belong to Religious History?" (American Historical Review 110/1 (2005): 11-37). It actually considers the inquisitional procedure to be a part of religious history, and a topic that can point to some limitations of the prevailing concept of religion, still based upon Enlightenment’s normative notion of (good) religion as disconnected from the contaminating impact of power, economy, coercion, and violence.
Links
GP401/09/P191, research and development projectName: Inkviziční pojmy, klasifikace a identity a jejich ozvuky v badatelské tradici
Investor: Czech Science Foundation, Inquisitional Concepts, Classifications and Identities and their Legacy in the Scholarly
PrintDisplayed: 13. 8. 2022 03:14