FRÝDEK, Miroslav, Jarmila BEDNAŘÍKOVÁ, Irena RADOVÁ, Renata VESELÁ, Ivana STARÁ, Silvie ŠIMORDOVÁ a Markéta MELOUNOVÁ. Právní, náboženské a politické aspekty starověké římské rodiny. 1. vyd. Ostrava, 2012. 121 s. Edice právo. ISBN 978-80-7418-157-3.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Právní, náboženské a politické aspekty starověké římské rodiny
Název česky Právní, náboženské a politické aspekty starověké římské rodiny
Autoři FRÝDEK, Miroslav, Jarmila BEDNAŘÍKOVÁ, Irena RADOVÁ, Renata VESELÁ, Ivana STARÁ, Silvie ŠIMORDOVÁ a Markéta MELOUNOVÁ.
Vydání 1. vyd. Ostrava, 121 s. Edice právo, 2012.
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Odborná kniha
Obor 60101 History
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Forma vydání tištěná verze "print"
Organizační jednotka Filozofická fakulta
ISBN 978-80-7418-157-3
Změnil Změnila: doc. Mgr. Katarina Petrovićová, Ph.D., učo 10362. Změněno: 25. 11. 2016 12:50.
Anotace
Publikace s názvem Právní, náboženské a politické aspekty starověké římské rodiny je dílem kolektivu autorů, vyučujících na Právnické a Filozofické fakultě Masarykovy univerzity. Výsledkem této autorské spolupráce právních romanistů, historiků starověku a klasických filologů je tato monografie, která z různých pohledů popisuje starověkou římskou rodinu na základě právních a narativních pramenů. V úvodu práce je antická rodina zasazena do mytologických představ. Následuje část věnovaná náboženství a tradici v římské společnosti. Další kapitola je věnována postavení rodu, rodiny a jednotlivce z pohledu veřejného a soukromého práva. Navazující kapitola se věnuje tzv. serviovské ústavě a přežívání některých rodových zvyklostí. Jádro práce tvoří rozbor římské rodiny, postavení jejích členů jako osob sui a alieni iuris a tzv. přechodové rituály, které doprovázely důležité okamžiky v životě starověkého člověka (narození, dospělost, svatba, smrt a pohřeb). V posledním století republiky, v důsledku dlouhodobých občanských válek a proskripcí dochází v římské společnosti k náboženskému a mravnímu úpadku, o jehož nápravu se snaží Octavianus Augustus. Tomuto tématu je věnována kapitola popisující Augustovy reformy rodinného života. Předposlední kapitola se věnuje tzv. rodinnému trestnímu právu resp. oprávněním otce a manžela trestat svou manželku či děti za provinění (např. nevěra). Závěr práce se věnuje i úpravě postavení ženy v tzv. barbarském právu. Jako příklad bylo vybráno vizigótské právo. Tato závěrečná kapitola popisuje význam rodiny ve vizigótském státě a postavení ženy v rodině a ve veřejném životě.
VytisknoutZobrazeno: 24. 9. 2020 13:00