ČAPKA, František. Z historie brněnské pedagogické fakulty (From the History of the Faculty of Education). In Mihola, Jiří, Filip, Aleš. Brno v proměnách staletí. Kapitoly z dějin města pod Špilberkem. první. Brno: Masarykova univerzita, 2014. p. 169-176. ISBN 978-80-210-6154-5.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Z historie brněnské pedagogické fakulty
Name (in English) From the History of the Faculty of Education
Authors ČAPKA, František (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution).
Edition první. Brno, Brno v proměnách staletí. Kapitoly z dějin města pod Špilberkem. p. 169-176, 8 pp. 2014.
Publisher Masarykova univerzita
Other information
Original language Czech
Type of outcome Chapter(s) of a specialized book
Field of Study 60101 History
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Publication form printed version "print"
RIV identification code RIV/00216224:14410/14:00074672
Organization unit Faculty of Education
ISBN 978-80-210-6154-5
Keywords (in Czech) historie; pedagogická fakulta; pedagogická a vědecká činnost; Masarykova univerzita
Keywords in English History; Faculta of Education; educational and scientifi activiti; Masaryk University
Tags Reviewed
Changed by Changed by: Dana Nesnídalová, učo 831. Changed: 25/2/2015 12:28.
Abstract
Výzkumná studie představuje základní aktivity Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity od jejího vzniku v roce 1946 až do současnosti. Celé toto více jak 65-leté období je rozděleno do několika vývojových etap, z nichž každá měla svá specifika. Vedle pozitivních výsledků v oblasti pedagogické i vědecké činnosti zde zaznamenáme také léta poznamenaná jak organizačními zásahy, tak i ideologickými tlaky.
Abstract (in English)
Mesearch the study presents the main actvities of the Faculty Education of the Masaryk University since foundation in 1946 until present. This whole period of more than 65 years is divided into several stages development - each of them had its specifities. Besides positive results of educational and scientific activiti there were also years affected by both organizational interventions and ideological pressures.
PrintDisplayed: 14/8/2022 20:25