Informační systém MU
MATĚJ, Zdeněk a Václav PŘENOSIL. Zpracování dat dvouparametrického spektrometrického systému. 2012.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Zpracování dat dvouparametrického spektrometrického systému
Název česky Zpracování dat dvouparametrického spektrometrického systému
Název anglicky The data processing of two parametric spectrometric system
Autoři MATĚJ, Zdeněk (203 Česká republika, garant, domácí) a Václav PŘENOSIL (203 Česká republika).
Vydání 2012.
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Software
Obor 10201 Computer sciences, information science, bioinformatics
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
WWW Software pro rychlou kalibraci nad naměřenými daty z detektoru záření neutronů a gama.
Kód RIV RIV/00216224:14330/12:00057062
Organizační jednotka Fakulta informatiky
Klíčová slova česky neutron; gama záření; digitizer; spectroskopie
Klíčová slova anglicky neutron; gamma ray; digitizer; spectroscopy
Technické parametry Zpracování dat při měření firmou VF Černá Hora, a.s., vstupem SW jsou naměřená data na digitizérech s 8, 10 a 12bit rozlišením. Výsledkem je matice klasifikace neutronů a fotonů s ohledem na amplitudové rozdělení. Odpovědná osoba: Eva Janouškovcová, Masarykova univerzita, Centrum pro transfer technologií, Žerotínovo nám. 9, 601 77 Brno, tel.: +420 549 49 8016, e-mail: ctt@ctt.muni.cz
Štítky two-parametric spectrometry
Změnil Změnil: prof. Ing. Václav Přenosil, CSc., učo 169249. Změněno: 10. 4. 2014 13:45.
Anotace
Program slouží k vyhodnocení naměřených dat z detektorů záření neutronů a gama. Používá několik algoritmů zpracování s možností nastavení vstupních parametrů. Lze jej aplikovat na naměřená data z digitizérů firmy Agilent s 8, 10 a 12b rozlišením. Výstupem je klasifikační matice neutronů a fotonů s amplitudovým rozdělením. Tento SW slouží především k rychlémů nastavení a následnému zpracování měření v terénu s digitálním spektrometrickým řetězcem.
Anotace anglicky
The program is used to evaluate the measured data from the detectors of neutrons and gamma rays. It uses several processing algorithms with adjustable input parameters. It can be applied to the measured data from Agilent digitizers with 8, 10 and 12b resolution. The output is a classification matrix neutrons and photons with amplitude distribution. This software is primarily used for quick setup and subsequent processing field measurement with digital spectrometric chain.
Návaznosti
TA01011383, projekt VaVNázev: Digitální spektrometrický systém jaderného záření
Zobrazeno: 6. 10. 2022 02:38