MATĚJ, Zdeněk, Tomáš BARTOŇ and Václav PŘENOSIL. Digitální převodník teploty (Digital temperature transmitter). 2012.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Digitální převodník teploty
Name in Czech Digitální převodník teploty
Name (in English) Digital temperature transmitter
Authors MATĚJ, Zdeněk, Tomáš BARTOŇ and Václav PŘENOSIL.
Edition 2012.
Other information
Original language Czech
Type of outcome Outcomes put into operation (prototype, working sample)
Field of Study 20206 Computer hardware and architecture
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
WWW Popis prototypu převodníku teplot.
Organization unit Faculty of Informatics
Keywords (in Czech) digitální převodníky teploty; Pt100; termočlánky
Keywords in English digital temperature transmitters; Pt100; thermocouple
Technical parameters Převodník je navržen pro práci s několika druhy termočlánků. Navržené zařízení umožňuje sestavování počítačových sítí na přenos digitálního zobrazení teplot snímaných termočlánky bez nutnosti instalace kabeláží.Přenos dat je zajištěn bezdrátovým přenosem s na základě standardu MODBUS. Zařízení je dispozici u ZPA Nová Paka, a.s., ICO: 46504826. Kontakt - zdenek.kouba@zpanp.cz
Tags embedded systems
Changed by Changed by: RNDr. Zdeněk Matěj, Ph.D., učo 72963. Changed: 23/4/2014 18:09.
Abstract
Převodník s digitální komunikací konfigurovaný pro několik druhů termočlánků nebo odporových snímačů teploty s komunikací MODBUS.
Abstract (in English)
Transmitter with digital communication for several types of thermocouples or resistance temperature sensors with MODBUS communications.
PrintDisplayed: 20/3/2023 17:31