WILHELM, Zdeněk. Mastné kyseliny omega-3; od teorie po klinickou praxi. Medicína pro praxi. Olomouc: Solen, s. r. o., 2013, roč. 10, č. 2, s. 72-76. ISSN 1214-8687.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Mastné kyseliny omega-3; od teorie po klinickou praxi
Název anglicky Omega-3 fatty acids; from theory to clinical practice
Autoři WILHELM, Zdeněk (203 Česká republika, garant, domácí).
Vydání Medicína pro praxi, Olomouc, Solen, s. r. o. 2013, 1214-8687.
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Článek v odborném periodiku
Obor 30105 Physiology
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
WWW URL
Kód RIV RIV/00216224:14110/13:00067960
Organizační jednotka Lékařská fakulta
Klíčová slova česky MUFA; PUFA; eikosanoidy poměr omega-6/omega-3
Klíčová slova anglicky MUFA; PUFA; eikosanoids ratio omega-6/omega-3
Změnil Změnila: Ing. Mgr. Věra Pospíšilíková, učo 9005. Změněno: 6. 8. 2013 16:45.
Anotace
O tucích se často hovoří v negativním slova smyslu. Ať už je to například v souvislosti s cholesterolem či nadváhou, kardiovaskulárními onemocněními. Takto zjednodušený pohled na lipidy ale neodpovídá skutečnosti. Příkladem mohou být monoenové a polyenové mastné kyseliny, které mají celé spektrum velmi důležitých fyziologických účinků v lidském organizmu a jejich příjem je důležitý pro udržení zdraví organizmu. V tomto textu se zaměříme na jednu ze skupin mastných kyselin, tzv. omega 3, které jsou pro klinickou praxi významné nejenom z hlediska prevence vzniku onemocnění, ale i účelné terapie závažných klinických stavů.
Anotace anglicky
Fats are often spoken of in negative terms whether it is in association with cholesterol or overweight or cardiovascular diseases. Such a simplified view of lipids, however, does not reflect the reality. An example of this can be monoenoic and polyenoic fatty acids that have a wide spectrum of very important physiological effects in the human organism and their intake is important for maintaining the health of the body. This paper is focused on one of the groups of fatty acids, the so-called omega-3 fatty acids, that are significant for the clinical practice not only in terms of disease prevention, but also as effective treatment of serious clinical conditions.
VytisknoutZobrazeno: 26. 6. 2022 00:37