VLČEK, Petr. Kurikula tělesné výchovy u nás a v německy mluvící oblasti Evropy (Physical Education Curricula in the Czech Republic and German speaking part of Europe – Current Trends). In Optimální působení tělesné zátěže. Hradec Králové: Gaudeamus, 2013. p. 308-322. ISBN 978-80-7435-245-4.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Kurikula tělesné výchovy u nás a v německy mluvící oblasti Evropy
Name (in English) Physical Education Curricula in the Czech Republic and German speaking part of Europe – Current Trends
Authors VLČEK, Petr.
Edition Hradec Králové, Optimální působení tělesné zátěže, p. 308-322, 15 pp. 2013.
Publisher Gaudeamus
Other information
Original language Czech
Type of outcome Proceedings paper
Field of Study 50300 5.3 Education
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Publication form storage medium (CD, DVD, flash disk)
Organization unit Faculty of Education
ISBN 978-80-7435-245-4
Keywords (in Czech) Standardy; kvalita tělesné výchovy; cíle tělesné výchovy; kurikulum tělesné výchovy; revize; německy mluvící zamě
Keywords in English Standards; quality of physical education; goals of physical education; physical education conception; physical education curricula; revision; German speaking countries
Tags Reviewed
Changed by Changed by: doc. PhDr. Mgr. Petr Vlček, Ph.D., učo 346572. Changed: 6. 2. 2014 10:10.
Abstract
Příspěvek přináší informace o tvorbě projektovaného kurikula tělesné výchovy v německy mluvících zemích Evropy (Švýcarsku, Německu, Rakousku, Lucembursku a Lichtenštejnsku). Na základě informací z desáté Sommerakademie (bienální konference, která se tentokrát uskutečnila ve švýcarském Magglingenu) autoři upozorňují na prosazující se koncepci tělesné výchovy v účastnických zemích a tendenci ke standardizaci tamní tělesné výchovy. Autoři dále porovnávají současný stav diskuse týkající se vzdělávacích dokumentů a tělesné výchovy v Německy mluvících zemích s Českou republikou. Protože revize projektovaného kurikula a tvorba vzdělávacích standardů i testování žáků se v České republice stává velmi aktuálním tématem, které však není příliš diskutováno v souvislostech s tělesnou výchovou, cítíme potřebu vést odbornou diskusi k této problematice v kinantropologické obci. V předloženém příspěvku tedy rozvádíme tematiku tvorby vzdělávacích standardů i případného testování žáků z pohledu tělesné výchovy.
Abstract (in English)
The text introduces some information on development of physical education curricula in Germany, Switzerland, Austria, Luxemburg, Liechtenstein and the Czech Republic. Based on information gained on the tenth Sommerakademie (a biennial conference, which took place in Swiss Magglingen) the authors point out the leading physical education conceptions in the participating countries. In the text we pay attention to the trends to standardise physical education and we compare the situation of discussion about the curricula and physical education in the mentioned countries. The development of the standards as well as the testing of the study results recently became a very important issue in the Czech Republic. However, it is not much discussed in the context of physical education. As we feel the need for professional discussion on this kind of topic, in our paper we introduce the development of standards and potential student testing as an issue concerning physical education.
PrintDisplayed: 26. 6. 2022 10:16