VLČEK, Tomáš and Filip ČERNOCH. Aktuální projekty v oblasti skladování a dopravy ropy do ČR (Current Issues and Projects in the Storage and Transport of Oil to the Czech Republic). Paliva. Praha: FTOP VŠCHT, 2013, vol. 5, No 1, p. 1-6. ISSN 1804-2058.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Aktuální projekty v oblasti skladování a dopravy ropy do ČR
Name (in English) Current Issues and Projects in the Storage and Transport of Oil to the Czech Republic
Authors VLČEK, Tomáš (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution) and Filip ČERNOCH (203 Czech Republic, belonging to the institution).
Edition Paliva, Praha, FTOP VŠCHT, 2013, 1804-2058.
Other information
Original language Czech
Type of outcome Article in a journal
Field of Study 50601 Political science
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
RIV identification code RIV/00216224:14230/13:00068018
Organization unit Faculty of Social Studies
Keywords (in Czech) Ropa; Česká republika; infrastruktura; ropovod; Družba; energetická bezpečnost
Keywords in English Oil; Czech Republic; Infrastructure; Pipeline; Druzhba; Energy Security
Tags Reviewed
Changed by Changed by: doc. PhDr. Tomáš Vlček, Ph.D., učo 179046. Changed: 2. 4. 2013 08:59.
Abstract
Předložený článek se zabývá analýzou plánovaných infrastrukturních projektů s ohledem na bezpečnost zásobování České republiky ropou. V řetězci výroby, zpracování a využití paliv je doprava suroviny naprosto nezbytnou součástí, která má přímý vliv na všechny navazující články řetězce. Text nejdříve v krátkosti představí stav v dovozu ropy do ČR, aby následně v kontextu uvedl aktuální infrastrukturní projekty, včetně případných problémů a překážek, které brání jejich realizaci. Výzkum byl postaven na analýze primárních i sekundárních dokumentů podložených rozsáhlým sběrem dat v terénu a konzultacemi se zástupci klíčových nejen tranzitních společností působících v ropném sektoru v České republice, Polsku, na Slovensku a na Ukrajině.
Abstract (in English)
The text deals with the analysis of planned infrastructure projects with regards to the security of oil supplies to the Czech Republic. The supply is an important part of the chain production - processing - usage and has direct impact on all other parts of the chain. The text introduces the situation in the oil imports to the Czech Republic with the emphasis on the oil pipeline routes. Then it follows by an analysis of infrastructural projects and plans, including potential limits and problems. The research is based on the analysis of both primary and secondary sources, as well as extensive data collection in the field and consultations with company representa-tives in the Czech Republic, Poland, Slovakia and Ukraine.
Links
MUNI/A/0754/2012, interní kód MUName: Aktuální otázky evropské a mezinárodní politiky
Investor: Masaryk University, Category A
03_2011_czpl_iips, interní kód MUName: Budoucnost ropovodu Družba jako strategická výzva pro Českou a Polskou republiku
Investor: Ministry of Foreign Affairs of the CR
PrintDisplayed: 29. 11. 2022 01:21