SYSLOVÁ, Zora. Obsah vzdělávání ve školních vzdělávacích programech (Educational Contents in the School Education Programme). In Monika Miňová (ed.). Predprimárne vzdelávanie v súčasnosti. první. Prešov: Prešovská univerzita, 2012. p. 240-248. ISBN 978-80-555-0703-3.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Obsah vzdělávání ve školních vzdělávacích programech
Name (in English) Educational Contents in the School Education Programme
Authors SYSLOVÁ, Zora (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution).
Edition první. Prešov, Predprimárne vzdelávanie v súčasnosti, p. 240-248, 9 pp. 2012.
Publisher Prešovská univerzita
Other information
Original language Czech
Type of outcome Proceedings paper
Field of Study 50300 5.3 Education
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Publication form printed version "print"
RIV identification code RIV/00216224:14410/12:00064636
Organization unit Faculty of Education
ISBN 978-80-555-0703-3
Keywords (in Czech) obsah předškolního vzdělávání; školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání.
Keywords in English content of pre-primary education; school educational program for pre-primary education.
Tags International impact, Reviewed
Changed by Changed by: doc. PhDr. Zora Syslová, Ph.D., učo 243595. Changed: 3. 4. 2013 12:07.
Abstract
Příspěvek se zabývá obsahem současného předškolního vzdělávání, jak je vymezen v Rámcovém vzdělávacím programu pro předškolní vzdělávání v České republice. Jeho pojetí je nahlíženo v historickém kontextu. V empirické části příspěvek přibližuje závěry analýzy školních vzdělávacích programů pro předškolní vzdělávání zveřejněných na webových stránkách mateřských škol tří krajů České republiky. Poskytuje informace o formulování obsahu předškolního vzdělávání v jednotlivých mateřských školách. Z výsledků analýzy vyplývá, že nepřesné požadavky Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání se odráží v úrovni zpracování obsahu vzdělávání ve školních vzdělávacích programech mateřských škol.
Abstract (in English)
This contribution deals with the content of the current pre-primary education, how it is defined in the Frame Educational Program for Pre-primary Education in the Czech Republic. Its conception is viewed in historical context. In the empirical part the contribution talks about the conclusions of analysis of school educational programs for pre-primary education published on website of kindergartens of three region of Czech Republic. It provides information about formulation of the content of pre-school education in individual kindergartens. From the analysis of the conclusions imply that imprecise requirements of the Frame Educational Program for Pre-primary Education in the Czech Republic are reflected in the level of processing of the content of education in school educational programs of kindergartens.
Type Name Uploaded/Created by Uploaded/Created Rights
ISBN.jpg   File version Syslová, Z. 8. 4. 2013

Properties

Address within IS
https://is.muni.cz/auth/publication/1094507/ISBN.jpg
Address for the users outside IS
https://is.muni.cz/publication/1094507/ISBN.jpg
Address within Manager
https://is.muni.cz/auth/publication/1094507/ISBN.jpg?info
Address within Manager for the users outside IS
https://is.muni.cz/publication/1094507/ISBN.jpg?info
Uploaded/Created
Mon 8. 4. 2013 07:45, doc. PhDr. Zora Syslová, Ph.D.

Rights

Right to read
  • anyone on the Internet
Right to upload
 
Right to administer:
  • a concrete person doc. PhDr. Zora Syslová, Ph.D., učo 243595
Attributes
 

ISBN.jpg

Application
Open the file
Download file.
Address within IS
https://is.muni.cz/auth/publication/1094507/ISBN.jpg
Address for the users outside IS
http://is.muni.cz/publication/1094507/ISBN.jpg
File type
JPEG image (image/jpeg)
Size
28,4 KB
Hash md5
4c5ef2ff3cf2914a200802bd9807184b
Uploaded/Created
Mon 8. 4. 2013 07:45
Konference_Hlohovec.pdf   File version Syslová, Z. 3. 4. 2013

Properties

Address within IS
https://is.muni.cz/auth/publication/1094507/Konference_Hlohovec.pdf
Address for the users outside IS
https://is.muni.cz/publication/1094507/Konference_Hlohovec.pdf
Address within Manager
https://is.muni.cz/auth/publication/1094507/Konference_Hlohovec.pdf?info
Address within Manager for the users outside IS
https://is.muni.cz/publication/1094507/Konference_Hlohovec.pdf?info
Uploaded/Created
Wed 3. 4. 2013 16:51, doc. PhDr. Zora Syslová, Ph.D.

Rights

Right to read
  • anyone on the Internet
Right to upload
 
Right to administer:
  • a concrete person doc. PhDr. Zora Syslová, Ph.D., učo 243595
Attributes
 

Konference_Hlohovec.pdf

Application
Open the file
Download file.
Address within IS
https://is.muni.cz/auth/publication/1094507/Konference_Hlohovec.pdf
Address for the users outside IS
http://is.muni.cz/publication/1094507/Konference_Hlohovec.pdf
File type
PDF (application/pdf)
Size
355,1 KB
Hash md5
ef7b2cd401a517e9baf3e80bfc9dfca0
Uploaded/Created
Wed 3. 4. 2013 16:51

Konference_Hlohovec.txt

Application
Open the file
Download file.
Address within IS
https://is.muni.cz/auth/publication/1094507/Konference_Hlohovec.txt
Address for the users outside IS
http://is.muni.cz/publication/1094507/Konference_Hlohovec.txt
File type
plain text (text/plain)
Size
20,1 KB
Hash md5
1de135837140b54b9ea985ba073525f9
Uploaded/Created
Wed 3. 4. 2013 16:52
obalka.jpg   File version Syslová, Z. 8. 4. 2013

Properties

Address within IS
https://is.muni.cz/auth/publication/1094507/obalka.jpg
Address for the users outside IS
https://is.muni.cz/publication/1094507/obalka.jpg
Address within Manager
https://is.muni.cz/auth/publication/1094507/obalka.jpg?info
Address within Manager for the users outside IS
https://is.muni.cz/publication/1094507/obalka.jpg?info
Uploaded/Created
Mon 8. 4. 2013 07:43, doc. PhDr. Zora Syslová, Ph.D.

Rights

Right to read
  • anyone on the Internet
Right to upload
 
Right to administer:
  • a concrete person doc. PhDr. Zora Syslová, Ph.D., učo 243595
Attributes
 

obalka.jpg

Application
Open the file
Download file.
Address within IS
https://is.muni.cz/auth/publication/1094507/obalka.jpg
Address for the users outside IS
http://is.muni.cz/publication/1094507/obalka.jpg
File type
JPEG image (image/jpeg)
Size
148,5 KB
Hash md5
a1557a8087f2e84419316a146d444b28
Uploaded/Created
Mon 8. 4. 2013 07:43
obsah.jpg   File version Syslová, Z. 8. 4. 2013

Properties

Address within IS
https://is.muni.cz/auth/publication/1094507/obsah.jpg
Address for the users outside IS
https://is.muni.cz/publication/1094507/obsah.jpg
Address within Manager
https://is.muni.cz/auth/publication/1094507/obsah.jpg?info
Address within Manager for the users outside IS
https://is.muni.cz/publication/1094507/obsah.jpg?info
Uploaded/Created
Mon 8. 4. 2013 07:44, doc. PhDr. Zora Syslová, Ph.D.

Rights

Right to read
  • anyone on the Internet
Right to upload
 
Right to administer:
  • a concrete person doc. PhDr. Zora Syslová, Ph.D., učo 243595
Attributes
 

obsah.jpg

Application
Open the file
Download file.
Address within IS
https://is.muni.cz/auth/publication/1094507/obsah.jpg
Address for the users outside IS
http://is.muni.cz/publication/1094507/obsah.jpg
File type
JPEG image (image/jpeg)
Size
83 KB
Hash md5
56bd44046b9219a7711c1c77bf564399
Uploaded/Created
Mon 8. 4. 2013 07:44
Print
Report a file uploaded without authorization. Displayed: 7. 10. 2022 21:58