Informační systém MU
SYSLOVÁ, Zora. Obsah vzdělávání ve školních vzdělávacích programech (Educational Contents in the School Education Programme). In Monika Miňová (ed.). Predprimárne vzdelávanie v súčasnosti. první. Prešov: Prešovská univerzita, 2012. p. 240-248. ISBN 978-80-555-0703-3.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Obsah vzdělávání ve školních vzdělávacích programech
Name (in English) Educational Contents in the School Education Programme
Authors SYSLOVÁ, Zora (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution).
Edition první. Prešov, Predprimárne vzdelávanie v súčasnosti, p. 240-248, 9 pp. 2012.
Publisher Prešovská univerzita
Other information
Original language Czech
Type of outcome Proceedings paper
Field of Study 50300 5.3 Education
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Publication form printed version "print"
RIV identification code RIV/00216224:14410/12:00064636
Organization unit Faculty of Education
ISBN 978-80-555-0703-3
Keywords (in Czech) obsah předškolního vzdělávání; školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání.
Keywords in English content of pre-primary education; school educational program for pre-primary education.
Tags International impact, Reviewed
Changed by Changed by: doc. PhDr. Zora Syslová, Ph.D., učo 243595. Changed: 3. 4. 2013 12:07.
Abstract
Příspěvek se zabývá obsahem současného předškolního vzdělávání, jak je vymezen v Rámcovém vzdělávacím programu pro předškolní vzdělávání v České republice. Jeho pojetí je nahlíženo v historickém kontextu. V empirické části příspěvek přibližuje závěry analýzy školních vzdělávacích programů pro předškolní vzdělávání zveřejněných na webových stránkách mateřských škol tří krajů České republiky. Poskytuje informace o formulování obsahu předškolního vzdělávání v jednotlivých mateřských školách. Z výsledků analýzy vyplývá, že nepřesné požadavky Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání se odráží v úrovni zpracování obsahu vzdělávání ve školních vzdělávacích programech mateřských škol.
Abstract (in English)
This contribution deals with the content of the current pre-primary education, how it is defined in the Frame Educational Program for Pre-primary Education in the Czech Republic. Its conception is viewed in historical context. In the empirical part the contribution talks about the conclusions of analysis of school educational programs for pre-primary education published on website of kindergartens of three region of Czech Republic. It provides information about formulation of the content of pre-school education in individual kindergartens. From the analysis of the conclusions imply that imprecise requirements of the Frame Educational Program for Pre-primary Education in the Czech Republic are reflected in the level of processing of the content of education in school educational programs of kindergartens.
Displayed: 4. 10. 2022 15:27