BAYEROVÁ, Anna, Hana CÍDLOVÁ a Gabriela KUBĚNOVÁ. Pohled žáků a učitelů na test vybraných žákovských dovedností v chemii. In Prokša M., Igaz C. (eds.). AKTUÁLNE SMEROVANIE VÝSKUMOV V DIZERTAČNÝCH PRÁCACH Z DIDAKTIKY CHÉMIE. prvé. Bratislava: Vydala Univerzita Komenského v Bratislave vo Vydavateľstve UK, 2013. s. 15-25. ISBN 978-80-223-3300-9.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Pohled žáků a učitelů na test vybraných žákovských dovedností v chemii
Název anglicky Pupils` and Teachers` Point of View on Test of Chosen School Skills at Chemistry
Autoři BAYEROVÁ, Anna (203 Česká republika), Hana CÍDLOVÁ (203 Česká republika, garant, domácí) a Gabriela KUBĚNOVÁ (203 Česká republika, domácí).
Vydání prvé. Bratislava, AKTUÁLNE SMEROVANIE VÝSKUMOV V DIZERTAČNÝCH PRÁCACH Z DIDAKTIKY CHÉMIE, od s. 15-25, 11 s. 2013.
Nakladatel Vydala Univerzita Komenského v Bratislave vo Vydavateľstve UK
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Stať ve sborníku
Obor 50300 5.3 Education
Stát vydavatele Slovensko
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Forma vydání paměťový nosič (CD, DVD, flash disk)
Kód RIV RIV/00216224:14410/13:00066081
Organizační jednotka Pedagogická fakulta
ISBN 978-80-223-3300-9
Klíčová slova česky test; dotazník; chemie; práce s informacemi; dovednosti; učitelé; žáci; srovnání
Klíčová slova anglicky test; questionnaire; chemistry; information management; skills; teachers; students; comparison
Příznaky Recenzováno
Změnil Změnila: doc. Mgr. Hana Cídlová, Dr., učo 761. Změněno: 1. 4. 2014 11:22.
Anotace
Žákům 9. tříd základních škol a 3. ročníků čtyřletých gymnázií a žákům odpovídajících ročníků osmiletých gymnázií byl předložen test zkoumající jejich dovednosti potřebné pro práci s informacemi (hledání informací v textu, vyhledání dat v tabulce a v grafu, analýza dat z více typů záznamu (text, tabulka, graf), přenos dat z textu do tabulky, přenos dat z textu do grafu, kladení otázek). U starších žáků byl test rozšířen o úlohy vyžadující některé speciální chemické dovednosti (chemické výpočty, chemické názvosloví, převod slovního popisu chemické reakce na zápis chemickou rovnicí, elementární představy o chemické rovnováze). K testu byl přiložen dotazník, zkoumající kromě jiného názory žáků na testové úlohy a četnost procvičování podobných dovedností ve výuce. Učitelé odpovídali na velmi podobný dotazník. Tento článek zpracovává část výsledků uvedeného dotazníkového šetření.
Anotace anglicky
Students of 9th grades of elementary school and 3rd grades of four years grammar schools and pupils of corresponding grades of eight years grammar schools were exposed to test examining skills necessary for work with information (finding information in the text, finding data in table or a graph, analysis of data from several record types (text, table, graph), data transmission from text into the table or graph, asking questions). For older pupils, the test was extended by tasks that required some special chemical skills (chemical calculations, chemical nomenclature, transfer of verbal description of chemical reaction to chemical equation, fundamental concepts of chemical equilibrium). The test was accompanied by a questionnaire exploring opinions of pupils on the test questions and frequency of practicing of similar skills at school. Teachers answered a similar questionnaire. This article handles the part of the results of the questionnaire survey.
Návaznosti
GAP407/10/0514, projekt VaVNázev: Dovednosti žáků v biologii, geografii a chemii: výzkum zamýšleného, realizovaného a osvojeného kurikula na počátku implementace kurikulární reformy
Investor: Grantová agentura ČR, Dovednosti žáků v biologii, geografii a chemii: výzkum zamýšleného, realizovaného a osvojeného kurikula na počátku implementace kurikulární reformy
VytisknoutZobrazeno: 27. 11. 2022 09:00